خرید بازی تسهیل ورود همجنس گرایان به ارتش آمریکا

واحد مرکزی خبر: مجلس نمایندگان امریکا با تصویب قانونی پیوستن همجنس گرایان را به ارتش این کشور تسهیل کرد. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را که به قانون “نپرس و نگو” موسوم بود لغو کرد. بر اساس این قانون همجنسگرایان در ارتش آمریکا ناچار بودند اسرار مربوط به تمایلات همجنسگرایانه خود را افشا نکنند و با لغو این قانون همجنسگرایان در ارتش آمریکا محدودیت های گذشته را نخواهند داشت.بی بی سی گفت تغییر این قانون در آمریکا یک پیروزی برای باراک اوباما رئیس جمهور این کشور محسوب می شود زیرا وی قول داده بود این قانون را به نفع همجنسگرایان در ارتش تغییر دهد.این قانون در مرحله بعد باید در سنای آمریکا هم تصویب شود.قانون موسوم به نپرس و نگو در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون در آمریکا تصویب شده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی