خرید بازی جامعه‌مدرسین: سروش مرتد است

کیهان نوشت:اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن هشدار نسبت به توطئه جديد دشمنان نظام عليه حوزه هاي علميه، سروش را مرتد اعلام كردند.در بيانيه منتشر شده از سوي اين جامعه آمده است: حوزه هاي علميه بلاد اسلامي تفكيك ناپذير بوده و مراجع تقليد قم و نجف پشتيبان نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت فقيه هستند. اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بررسي اظهارات جديد سروش مبني بر ضرورت مهاجرت مراجع تقليد از حوزه هاي علميه قم به نجف تصريح كردند دشمنان از نقش مهم و تاثيرگذار مراجع تقليد قم و نجف در جهان تشيع هراسان هستند.مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كردند: سروش با تخطئه مباني نظام اسلامي و ولايت فقيه ارتداد خود را بر همگان ثابت كرد و با همراهي اپوزيسيون خارج نشين در جهت سازماندهي فتنه 88 همدستي خود با سازمان اطلاعاتي سيا و موساد را به اثبات رساند بنابراين اظهارات اخيرش مبني بر ضرورت مهاجرت مراجع قم به نجف در راستاي اهداف شوم دشمنان نظام و به خاطر ترس از نقش تاثيرگذار مراجع قم و نجف در جهان تشيع مي باشد لذا مراجع تقليد براي اظهارات اين مرتد خارج نشين كوچكترين ارزشي قائل نبوده و توطئه هاي شوم دشمنان براي ايجاد شكاف و نفاق ميان مراجع قم و نجف و مراجع عظام با نظام جمهوري اسلامي را در هم مي شكنند.سليمي: سروش در اندازه اي نيست كه براي مراجع تعيين تكليف كندحجت الاسلام والمسلمين عليرضا سليمي يكي از اعضاي اين جامعه در اين خصوص گفت: سرويس هاي جاسوسي اطلاعاتي سيا و موساد ازنقش مهم و تاثيرگذار مراجع عظام تقليد در تاريخ سرزمين ايران و جهان تشيع نگرانند و درصدد تضعيف جايگاه پررنگ آنان هستند.وي افزود: سروش كه اعتقادي به مباني ديني ندارد و تمام تلاشش پيچيدن نسخه هاي سكولار و انديشه هاي غربي به عنوان ايدئولوژي اصلي جمهوري اسلامي بوده است در شأن و جايگاهي نيست كه بخواهد براي مراجع عظام تقليد تعيين تكليف كند.وي با بيان اينكه سروش با فرار از كشور دچار توهم خود بزرگ بيني شده ادامه داد: كسي كه از سازمان هاي خارجي براي فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي پول دريافت مي كند كوچكتر از اين است كه بخواهد درباره مسائل داخلي نظام اسلامي به ويژه مسائل مربوط به اداره حوزه هاي علميه و مراجع عظام اظهارنظركند.سليمي با اشاره به اينكه سازمان هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي درصدد تخفيف جايگاه حوزه علميه قم هستند گفت: به دليل نقش مهم و تاثيرگذار حوزه علميه قم در تاريخ اين سرزمين جهان تشيع كشورهاي غربي همواره بدنبال تضعيف جايگاه آن بوده اند و لذا اظهارنظر اين نوكر خودفروخته در راستاي اهداف دشمنان نظام است.موسوي: سروش با ادعاهاي جديدش به دره ارتداد سقوط كرده استيك عضو ديگر جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: حوزه هاي علميه بلاد اسلامي و مراجع عظام همگي در راستاي حمايت از نظام تشيع مستقر در جهان اسلام و ولايت فقيه فعاليت مي كنند بنابراين هرگز از يكديگر جدا نيستند.حجت الاسلام والمسلمين سيديونس موسوي سرچشمه ضمن محكوم كردن اظهارات اخير سروش مبني بر ضرورت مهاجرت مراجع تقليد به نجف اشرف گفت: با توجه به اظهارنظرهاي اخير سروش درباره دين اسلام و ولي فقيه وي به دره ارتداد سقوط كرده است بنابراين اپوزيسيون خارج نشين همراه با دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي حق اظهارنظر در امور كشور را ندارند.وي با بيان اينكه حوزه هاي علميه در بلاد اسلامي از يكديگر تفكيك ناپذيرند ادامه داد: حوزه هاي علميه قم، نجف، شيراز و ساير بلاد اسلامي رسالت و هدف مشتركي داشته و از يكديگر جدا نيستند و لذا مراجع تقليد هر جا كه باشند پشتيبان نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت فقيه خواهند بود.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه اپوزيسيون هاي خارج نشين در حد و اندازه اي نيستند كه به مراجع عظام خط مشي بدهند خاطرنشان كرد: اين اظهارنظرها گنده گوئي بيش نيست لذا افرادي مثل وي نمي توانند از مراجع براي رسيدن به اهداف شوم خود استفاده ابزاري كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی