خرید بازی جذب گردشگر به اسكاتلند با غذا

تنوع غذايي اسكاتلند، گردشگران را به اين كشور مي‌كشاند.به گزارش ايسنا، دولت اسكاتلند قصد دارد تا با معرفي تنوع غذايي اين كشور در قالب جشنواره‌هاي سالانه غذا، گردشگران را از سرتاسر دنيا جذب اين كشور كند.به گزارش ورد توريسم، به دليل وقوع بحران جهاني اقتصادي در طي سال‌هاي اخير، درآمدهاي اسكاتلند از محل صنعت گردشگري به شدت كاهش يافته و حالا دولت اسكاتلند اميدوار است تا با معرفي غذاهاي اين كشور به ويژه غذاهاي دريايي به مردمان ديگر كشورها، صنعت گردشگري اسكاتلند را به روزهاي خوبش بازگرداند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی