خرید بازی دومین عامل طلاق در ایران

مدیر پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان
نازایی را دومین علت طلاق عنوان کرد و اظهار داشت: با ابداع روش‌های جدید درمان
ناباروی در حل این مشکل پیش می‌رویم.به گزاش خبرنگار مهر در قم محمدحسین
نصراصفهانی شامگاه پنج‌شنبه در دیدار با استاندار قم با اشاره به پیشرقت‌های ایران
در عرصه سلول‌های بنیادی و شبیه سازی ادامه داد: یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند
آینده ایران را تضمین کند همین موضوع سلول‌های بنیادی است.وی گفت: 20 سال
آینده «سلول درمانی» انقلابی در پزشکی ایجاد می‌کند و هر سلولی را که نیاز باشد
تولید خواهد شد از این رو تحقیقات و فعالیت‌های علمی در این زمینه بسیار مهم
است.نصر اصفهانی با اشاره به فعالیت‌های این مرکز در عرصه ناباروری عنوان
کرد: نازایی دومین عامل طلاق در ایران است اما درمان آن چند سالی است که در کشور
آغاز شده و روش‌های جدیدی برای اولین بار از سوی ایران برای درمان این بیماری ابداع
شده است.مدیر پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان با اشاره به پیشرفت‌های علمی
ایران گفت: ایران امروز جایگاه خود را در دنیا ارتقا بخشیده است و آینده بسیار
درخشانی را پیش رو دارد.نصراصفهانی با اشاره به سایر فعالیت‌های رویان
اصفهان افزود: تولید فراورده‌های پروتئینی یکی از فعالیت‌هایی است که در این مرکز
انجام می‌شود.وی ادامه داد: ما هم اکنون مقدار زیادی نفت میدهیم تا در
ازای آن یک ویال کوچک و ناچیز پروتئین را خریداری کنیم که با تولید داخل میتوانیم
از آن بینیاز شویم.وی اظهار داشت: شبیهسازی شنگول منگول و حبه انگور در
راستای استفاده از شیر آنها برای تولید داروهایی است که ارزش هر ویال آن در کشورهای
اروپایی هزار و 500 دلار است.شبیهسازی 4 هزار سگ پلیسنصر اصفهانی
از واگذاری پروژه شبیه سازی 4 هزار سگ پلیس برای مقابله با مواد مخدر به این مرکز
خبر داد و گفت: تولید حیوانات شبیه سازی شده برای ایران یک افتخار است.وی
ادامه داد: چند سال قبل ما حتی تصور هم نمی‌کردیم که به چنین دستاوردهایی دست پیدا
کنیم اما خودباوری موجب ایجاد چنین پیشرفت‌هایی شد.نصر اصفهانی همچنین از
اجرای پروژه شبیه‌سازی قوچ وحشی از گوسفند اهلی توسط مرکز رویان اصفهان در آینده
نزدیک خبر داد.
مراجعه شهروندان
سوئد برای درمان ناباروری به قمرئیس جهاد دانشگاهی استان قم
نیز در این دیدار گفت: جهاد دانشگاهی پرچمدار عرصه شبیه سازی و درمان ناباروری در
کشور است و در میان کشورهای دنیا نیز در رتبه هفتم قرار دارد.محمدابراهیم
فقیهزاده با اشاره به پویایی فقه شیعه ادامه داد: برخی حرکت‌های علمی در شبیه سازی
و … در کشورهای غربی با مخالفت کلیسا و پاپ رو به رو است اما فقهای ما بسیاری از
مشکلات شرعی این مسائل را حل کردهاند.فقیهزاده با اشاره به مراجعه 116
زوج به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم به ویژه از کشورهایی مانند سوئد
اظهار داشت: این مرکز امروز به حدی رسیده است که علاوه بر اینکه می‌تواند شهروندان
قمی را از مراجعه به سایر استان‌ها و شهرهای دیگر برای درمان ناباروری بی‌نیاز کند
می‌تواند زمینه مناسبی را برای شناساندن و معرفی فقه شیعه به مراجعه کنندگان دیگر
کشورها نیز فراهم سازد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی