خرید بازی دیدار قالیباف با مراجع عظام تقلید در قم

محمد باقر قالیباف در سفر روز پنجشنبه به شهر قم با حضرات آیات عظام و مراجع تقلید مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، جوادی آملی، موسوی اردبیلی، علوی گرگانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی دیدار و گفتگو کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در این دیدارها با ارائه گزارشی مبسوط از عملکرد حوزه های مختلف شهرداری تهران در سال گذشته به تشریح برنامه ها و اقدامات شهرداری تهران پرداخت.مراجع عظام تقلید نیز با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در شهرداری تهران به ارائه رهنمودهایی پرداختند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی