خرید بازی روبات انسان‌نماي ايراني به كجا مي‌رود؟!

در حالي كه اواخر آذر سال 1387 طي مراسمي از نخستين روبات انسان‌ نماي ساخت داخل رونمايي شد و اين اميد در كشور به وجود آمد كه بخش صنعت و معدن كشور بالاخره بعد از مدت‌ها وارد حوزه ساخت روبات به ويژه روبات‌هاي انسان‌نما شده است، اما با اين وجود اجراي اين پروژه از آن زمان تاكنون با مشكلات قابل توجهي روبه‌رو شده است.به گزارش ايسنا، بايد يادآوري كرد كه محققان و مبتكران ايراني پيش از روبات انسان نماي سورنا نيز اقدام به ساخت روبات‌هاي مختلفي كرده كه برخي از‌ آن‌ها حتي در خطوط توليد مورد استفاده قرار گرفتند، اما بايد اذعان كرد كه تاكنون كار خاصي در زمينه ساخت روبات‌هاي انسان‌نما در كشور انجام نشده است.ساخت روبات انسان نما با قابليت‌هاي انساني نخستين بار در كشور از سوي انجمن تخصصي مراكز تخصصي تحقيق و توسعه صنايع و معادن و حمايت بخش خصوصي پيگيري شد و اين انجمن توانست با همكاري دانشگاه تهران از نخستين روبات انسان نما ساخت داخل رونمايي كند.سورنا اگرچه در ابتدا فقط قادر به حركت در مسير مشخص، تكان دادن دست‌هايش و بيان جملاتي از پيش تعيين شده بود، اما در ادامه مسوولان اين پروژه قول توسعه آن‌را دادند.در مراسم رونمايي از روبات‌ انسان ‌نماي سورنا ابراز اميدواري شد كه براي اين پروژه مانند بسياري از پروژه‌هاي ديگر مراسم ترحيم گرفته نشود. اگرچه تاكنون مراسم ترحيم براي پروژه‌ ساخت روبات انسان‌نماي سورنا گرفته نشده، اما اين پروژه با مشكل عجيب و غريب ديگري روبرو شده است.در حالي كه قرار بود از نسل دوم روبات انسان نماي سورنا در اوايل اسفند ماه سال گذشته رونمايي شود، برگزاري اين مراسم بنا به دلايلي نامعلوم لغو شد.در فروردين 1389 نيز قرار شد، مراسم مشابهي براي رونمايي از سورنا 2 برگزار شود كه باز هم اين مراسم لغو شد. بدتر آن‌كه براي برگزاري يكي از اين مراسم‌ها حتي كارت دعوت نيز به صورت گسترده پخش شد كه با لغو برگزاري مراسم ابهامات زيادي در اذهان دعوت شدگان به وجود آمد و البته بار ديگر وعده‌هاي قبلي در مورد رونمايي از نسل دوم روبات‌هاي انسان نماي سورنا محقق نشد.خبرنگار ايسنا، درباره علل تاخيرهاي پياپي در برگزاري مراسم رونمايي از روبات انسان نماي سورنا 2 با حميد طاهباز توكلي، دبير انجمن تخصصي مراكز تخصصي تحقيق و توسعه صنايع و معادن تماس گرفت كه وي در اين زمينه پاسخ روشني ارايه نکرد، ولي تاکيد كرد که با توجه به اين‌که اين روبات 100 درصد ايراني و حاصل تلاش جوانان نخبه ايراني بوده است، اين تاخير چند ماهه باعث دلسردي تيم اجرايي اين پروژه شده و ادامه پروژه ارتقاي اين روبات را با خطر جدي مواجه كرده است.وي همچنين عنوان كرد كه شناسنامه اين روبات به امضاي مسوولان ارشد كشور يعني رييس جمهور و وزير صنايع و معادن نيز رسيده است.از سوي ديگر پيگيري‌هاي بيشتر خبرنگار ايسنا از دانشگاه تهران حاکي از آنست که پروژه ساخت اين روبات ماه‌هاست که به پايان رسيده و دليل تاخير در مراسم رونمايي مشکلات فني و تکنيکي نبوده است.بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي قرار است از اين روبات در روز صنعت و معدن يعني 10 تير ماه با حضور رييس جمهور رونمايي شود. اين در حاليست كه در فروردين ماه امسال نيز قرار بود مراسم مشابهي در نهاد رياست جمهوري براي رونمايي از اين روبات برگزار شود، ولي چنين نشد و پيگيري خبرنگار ايسنا از وزارت صنايع و معادن در اين خصوص و علت تاخير در برگزاري اين مراسم بي‌نتيجه ماند.تاخيرهاي پياپي در برگزاري مراسم رونمايي از سورنا 2 اين شائبه را به وجود آورده كه ممكن است در ادامه نيز اجراي اين پروژه با مشكلات بيشتري مواجه شده و حتي شرايط به گونه‌اي پيش رود كه توسعه سورنا 2 براي هميشه به فراموشي سپرده شود كه اميدواريم هرگز چنين نشود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی