خرید بازی زورخانه ايراني در دبي ساخته مي‌شود

به همت فدراسيون ورزش‌هاي زورخانه‌اي و سفارت ايران در امارات به زودي كلنگ زورخانه در دبي به زمين خواهد خورد.به گزارش فارس؛ اين زورخانه در باشگاه ايرانيان ساخته خواهد شد تا علاقمندان ايراني و خارجي به اين ورزش بتوانند فعاليت هاي خود را در دبي انجام دهند.آقا جعفري، سرپرست سفارت ايران در امارات در جريان دومين اجراي تيم ملي زورخانه‌اي در دبي اين خبر را اعلام كرد.در دومين اجراي تيم ملي ورزش زورخانه‌اي سركنسول ايران در دبي، رايزن فرهنگي ايران در امارات، رئيس شوراي بازرگانان ايران در امارات، دبير كمسيون ملي يونسكو و روساي دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، پيام نور و آزاد حضور داشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی