خرید بازی سمندر لرستاني در معرض خطر انقراض

مديرکل محيط زيست لرستان گفت: سمندر لرستاني در معرض خطر انقراض قرار دارد.به گزارش ايسنا، سمندر لرستاني يکي از گونه‌هاي نادر جانوري به حساب آمده که نام علمي آن Neurergus kaiseri و پراکنش اين گونه 150 ميليمتري در مناطق محدودي از زاگرس مرکزي است.ناحيه شکم اين دوزيست نارنجي رنگ و ناحيه پشتي آن داراي لکه هاي به هم پيوسته سياه وسفيد و يک خط مهره‌اي نارنجي است.متاسفانه در حال حاضر اين گونه نادر دچار خطر انقراض شده که اين امر نيازمند برنامه ريزي مسئولين ذيربط است.مهندس بازگير، مدير کل محيط زيست لرستان در اين خصوص ايسنا گفت: براي اين گونه جانوري هفت زيستگاه در پهنه جغرافيايي استانهاي لرستان و خوزستان شناسايي شده است.وي با تاکيد بر اينکه سمندر لرستاني در خطر انقراض قرار دارد و به شدت نيازمند اقدامات حفاظتي ويژه است اظهار داشت: سمندر لرستاني يکي از زيباترين گونه‌هاي جانوري جهان بوده که رنگهاي زيباي آن بلاي جانش شده است.وي با بيان اينکه مردم لرستان سمندر را مارمولک رنگي مي‌نامند، از کاهش شديد آن خبر داد و اظهار داشت: تعداد اين مارمولک به قدري کم شده که ممکن است مردم لرستان هيچگاه آن را روي سنگ‌ها يا کنار آبشارها نبينند.مديرکل محيط زيست لرستان تصريح کرد: در کنار سودجويي برخي افراد خشکسالي هم بر روي تعداد جمعيت اين گونه تاثير بسزايي داشته است.مهندس بازگير تصريح كرد: حيات اين گونه بي نظير نيازمند تعامل و همکاري کليه مسئولين و آحاد جامعه است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی