خرید بازی سياره‌اي که در آن زود پير مي‌شويد

طول سال در يک سياره تا چه اندازه مي تواند کوتاه باشد. اين سئوالي است که پس از رصد سياره اي با سالي کوتاهتر از يک روز زمين به وجود آمده است.به گزارش مهر نيوساينتيست، سياره Cancri e 55 سال گذشته رصد شد. اين سياره ابر زميني است با جرمي چند برابر سياره سبز زمين بر مدار ستاره اي مشابه خورشيد در حرکت است.«ربکا داوسن» و «دانيل فابريکي» در مرکز فيزيک اخترشناسي هاروارد – اسميتسونيان اعلام کردند خلاءهاي ديده شده در اطلاعات رصد شده درباره اين سياره به اين معني است که دوره مدارگردي سياره که در ابتدا سه روز زميني محاسبه مي شد به اشتباه برآورد شده است.بررسي هاي اين دو دانشمند نشان مي دهد سال واقعي اين سياره 17 ساعت و 41 دقيقه است. شايد سياره ديگري نيز بر مدار ستاره SWEEPS-10 با سالي کوتاهتر از اين وجود داشته باشد اما وجود آن تا کنون ناشناخته باقي مانده است.داوسن مي گويد:«ما معتقديم اين سياره براي طولاني مدت در چنين دوره مداري کوتاهي حرکت نخواهد کرد». در صورتي که سياره اي مي توانست بدون ذوب شدن با فاصله اي برابر شعاع خورشيد در مدار اين ستاره حرکت کند سال اين سياره برابر سه ساعت بود.در صورتي که سياره ها در مدار اجرام فشرده تري از قبيل کوتوله هاي سفيد ، تب اختران و يا سياهچاله ها نيز حرکت کنند با هر چه نزديکتر شدن به اين اجرام طول سال در آنها کاسته مي شد. با اين همه تا کنون هيچ سياره به تاييد رسيده اي در مدار يک کوتوله سفيد يا يک سياهچاله رصد نشده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی