خرید بازی شکایت زن از شوهر خواننده

اجتماعی ـ زنی در حضور قاضی دادگاه مدعی شد که شوهرش خواننده است و او از این موضوع ناراضی است. زنی 29‌ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی در حضور قاضی شعبه 254 این مجتمع مدعی شد که شوهرش خواننده است و شغل اصلی او آواز خواندن و ساختن آلبوم موسیقی است و او می‌خواهد به همین دلیل از شوهرش جدا شود. وی ادامه داد: من با این شغل شوهرم با اینکه درآمدش خوب است، نمی‌توانم کنار بیایم؛ من حاضر نیستم شوهرم این شغل را داشته باشد. مرد 30 ساله که در دادگاه حضور داشت، گفت: من نمی‌توانم شغلم را ترک کنم و همسرم باید با این موضوع کنار بیاید؛ شغل اصلی من خوانندگی است. وی افزود: من عاشق کارم هستم و نمی‌دانم چرا همسرم دوست ندارد که من آواز بخوانم؛ او به جای اینکه به من افتخار کند سرکوفت می‌زند و دائم دعوا راه می‌اندازد. زن اضافه کرد: من می‌خواهم شوهرم فقط برای من باشد و حتی صدایش را نیز برای خودم می‌خواهم و حاضر نیستم که شوهرم این شغل را داشته باشد؛ شوهرم باید شغلش را تغییر دهد.آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی