خرید بازی متكي عازم بلغارستان شد

منوچهر متكي، وزير امور خارجه كشورمان بامداد روز جمعه به منظور شركت در نشست شوراي وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي درياي سياه ، تهران را به مقصد صوفيا محل برگزاري اين اجلاس ترك كرد.به گزارش اسنا اجلاس وزراي امور خارجه درياي سياه روز جمعه به مدت يك روز در صوفيا پايتخت بلغارستان برگزار خواهد شد و وزير امور خارجه كشورمان در اين نشست به ايراد سخنراني‌ خواهد پرداخت.ايران از اعضاي طرف گفت‌وگو با سازمان همكاري اقتصادي درياي سياه مي‌باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی