خرید بازی نحوه جديد عضوگيري بسيج

رئيس سازمان بسيج مستضعفين در خصوص نحوه عضوگيري بسيجيان فعال در اقشار مختلف گفت: هر كدام از سازمان‌هاي بسيج اقشار در حال تدوين ويژگي‌هاي بخش خود هستند و نحوه جديد عضوگيري در اقشار مختلف بسيج به زودي ابلاغ مي‌شود.سردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين در گفتگو با خبرگزاري فارس، در خصوص نحوه عضوگيري بسيج فعال در اقشار مختلف گفت: معيارهايي كه براي بسيج مورد توجه بوده است، ميزان اطلاعات و آموزش‌هاي نظامي، ميزان فعاليت و وقت گذاري‌‌هاي هم‌سان در تمام اقشار بوده است كه اين موارد متناسب با اقشار مختلف تغيير كرده است.رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه در خصوص زمان ابلاغ دستورالعمل جديد عضوگيري بسيجي فعال اظهار داشت: در حال حاضر هر كدام از سازمان‌هاي بسيج اقشار در حال تدوين ويژگي‌هاي قشر خود هستند و بخشي‌ از آنها حاصل شده كه در ماه‌هاي نيمه اول سال جاري به هر قشري جداگانه ابلاغ خواهد شد.پيش از اين سردار نقدي در همايش تجليل از فرماندهان نمونه بسيج از تغيير در معيارها و شاخصه‌هاي تعريف بسيجي فعال خبر داده بود و گفته بود كه تعريف بسيجي فعال تغيير كرده است؛ بسيجي فعال فردي است كه حداقل 3 ساعت در هفته را در حلقه‌هاي تربيت و معرفت به بحث و مطالعه معرفتي و بصيرتي مشغول باشد و حداقل 12 ساعت در ماه در يكي از فعاليت‌هاي پايگاه شركت كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی