خرید بازی وام 150 میلیون ریالی برای اشتغالزایی

صندوق مهر امام رضا (ع) امسال 200هزار فرصت شغلی ایجاد می کند . به گزارش واحد مرکزی خبر ، مدیـر عـامل صندوق مهر امام رضا (ع) در گردهمایی مدیران این صندوق در استان اصفهـان گفت: دولت امسال به ایجاد یک میلیون و 100هزار فرصت شغلی متعهد شده که ازاین تعداد ، 200 هزار شغل را صندوق مهر امام رضا بر عهده گرفته است .سیدمحمد کریمی افزود: همه مقدمات اجرایی شدن این طرح فراهم و توجیه نیروها در استانها آغاز شده است و همایشی هم در همین زمینه در تهران برگزار می شود .وی میزان اعتبار مصوب امسال این صندوق را 6 هزار و 500 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : از این میزان ، دولت 4هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار را بـه مجلس شـورای اسلامی پیشنهـاد داده بود که با نظر نمایندگان ، این بودجه افزایش یافت .مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) گـرایش به مشاغل خرد و خـانگی را تفـاوت تعهدات این صندوق با بخش های دیگر بیان کرد و گفت : در اجـرای مصوبـه مجلس و حمـایت از مشاغل خرد ، 20 درصد از تعهدات صندوق مهر امام رضا (ع) در این زمینه است .کریمی افزود: 150میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی ، امسال بـرای مشاغل خرد و 100میلیون ریال برای کارفرمایان و کارآفرینان اختصاص یافته است .وی با اشاره به اینکه تاکنون 70 درصد مراکز استانها برای اجرای طرح تفویض اختیار صندوق مهر امام رضا (ع) به شهرستان ها اعلام آماد گی کرده اند گفت : امسال با توجه به آموزشهای ارائه شده ، اختیار زیـادی بـه مدیـران استانی بـراساس ظـرفیت آنهـا داده می شود تا فرآیند پرداخت وام به 45 روز تا یک ماه برسد .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی