خرید بازی ورود يك مار به مدرسه!

ورود يك مار به مدرسه حادثه آفرين شد.به گزارش ايسنا، اين حادثه در ساعت 20 شب گذشته به سامانه 125 اطلاع‌داد شد و در پي آن آتش‌نشانان ايستگاه 20 ، به محل حادثه در تهرانسر، خيابان قبادي شمالي اعزام شدند.محمدرضا تنها، فرمانده آتش‌نشانان اعزامي در مورد حادثه گفت: يك حلقه مار از داخل پارك مجاور مدرسه وارد سرويس بهداشتي مدرسه شده بود كه آتش‌نشانان به وسيله خاموش كننده CO2 و استفاده از تجهيزات ويژه، مار را گرفته و به مراكز مخصوص نگهداري اين گونه حيوانات انتقال دادند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی