خرید بازی پول ماليات در گلوي مديران جاعل گير كرد

اجتماعی ـ چند نفر از مديران شركت‌هاي خصوصي استان گيلان كه با جعل امضا از پرداخت ماليات اجتناب كرده بودند، شناسايي و دستگير شدند.سرهنگ كريمي،‌ رئيس پليس آگاهي استان گيلان در تشريح اين خبر گفت: با گزارش نماينده حقوقي اداره ماليات استان گيلان مبني بر اين كه تعدادي از مديران شركت‌هاي خصوصي كه فعاليت عمراني و توليدي دارند، به منظور كسب رتبه پيمانكاري اظهارنامه مالياتي پر نموده و با جعل امضاي مسوولان مربوط از پرداخت ماليات خودداري كرده و با ارسال تاييديه به استانداري از رتبه پيمانكاري در راستاي شغل خود برخوردار شده‌اند.كارآگاهان مبارزه با جرايم اقتصادي با انجام تحقيقات و آزمايشات علمي روي اسناد و مدارك ارائه شده توسط شركت‌ها جعلي بودن آنها برايشان محرز شد، لذا 12 نفر از مديران عامل شركت‌ها براي تحقيقات بيشتر به پليس آگاهي احضار شدند.براساس گزارش اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا، در بازجويي‌هاي انجام شده از متهمان به‌‌رغم انكارهاي اوليه با توجه به دلايل و مدارك علمي و مستند، همگي به بزه خويش اعتراف و بيان داشتند كه با دخل و تصرف و دستكاري مهر و امضا و جعل، اسنادي تهيه كرده‌اند كه به واسطه آنها از پرداخت ماليات مبرا شده‌اند. تمامي متهمان همراه پرونده مربوط جهت تعيين و تكليف تحويل دادسرا شدند.آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی