خرید بازی کامبوزیا رئیس آینده فدراسیون شطرنج

با پایان مهلت ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات فدراسیون شطرنج دو نفر برای تصدی ریاست این فدراسیون با یکدیگر رقابت خواهند کرد.به گزارش مهر، مهلت ثبت نام از نامزدهای فدراسیون شطرنج که از 23 اردیبهشت ماه آغاز شده بود پس از 10 روز کاری به پایان رسید و در نهایت دو نفر برای شرکت در انتخابات این فدراسیون ثبت نام کردند.محمد جعفرکامبوزیا سرپرست فعلی فدراسیون و رضوان فر دو نامزد پست ریاست این فدراسیون هستند که باید برای کسب رای اعتماد مجمع عمومی با یکدیگر رقابت کنند.در این میان به نظر می رسد شانس جعفرکامبوزیا که پیش از این نیز سابقه ریاست بر فدراسیون شطرنج را دارد برای تکیه زدن بر صندلی ریاست فدراسیون شطرنج بیش از رقیب خود باشد.مجمع انتخابات فدراسیون شطرنج به عنوان دومین مجمع انتخاباتی در سال 89 روز 6 تیرماه جاری برگزار خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی