خرید بازی ابطحی از الله کرم تشکر کرد

به گزارش عصر ایران محمد علی ابطحی معاون وقت رئیس جمهور سابق در جدیدترین مطلب در صفحه فیس بوک خود نوشت: با همه شکایت و مکایتی که از حمله وحشیانه هفته گذشته به خودم وماشینم کردم، تا حالا که هیچ مقام بالا و پائینی به روی خودش نیاورده و تنها امروز دیدم که آقای الله کرم گفته اند که حمله به من کار نفوذی ها بوده. نفوذی یا غیر نفوذی، بد جوری وحشیانه زدند. نفوذی با کلت و گاز اشک آور و موتور و بستن خیابان و بی دلهره زدن و داغون کردن که خیلی خطرناکتره.  در هر حال از آقای الله کرم که تنها کسی است که یادش بوده به من حمله شده باید تشکر کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی