خرید بازی ابهت را به زندان برمی‌گردانيم

رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: اكنون 180 هزار نفر در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند و اين در حالي است كه ظرفيت اسمي اين زندان‌ها 90 هزار نفر است.
 به گزارش ايسنا، غلامحسين اسماعيلي در جمع مديران عامل انجمن حمايت از زندانيان، با بيان اينكه انجمن‌هاي حمايت از زندانيان برابر اساسنامه اعضاي ثابت و متغير دارد، اظهار كرد: در هر شهرستان دادستان، فرماندار و رييس زندان عضو ثابت انجمن هستند.
وي افزود: متاسفانه انجمن هيچ اعتبار دولتي ندارد و اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير برخي از درآمدهاي مستمر آن كه در سال‌هاي متمادي وجود داشت نيز از بين رفته است.
 
اسماعيلي گفت: تنها كمكي كه صورت گرفته است، قبول زحمت كميته امداد در تحت حمايت قرار دادن گروهي از خانواده‌هاي زندانيان است.
 
وي با اشاره به اينكه اكثر قريب به اتفاق خانواده زندانيان، خانواده‌هاي نيازمند و مظلوم هستند و سطح معيشتي آنها پايين است، عنوان كرد: حداقل 70 درصد خانواده‌هاي زندانيان نيازمند كمك هستند. رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ميزان كمك به خانواده‌ها را در سال 88، سه ميليارد و 200 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: يك ميليارد تومان نيز در جهت فعاليت‌هاي فرهنگي هزينه شده است.
 
وي با بيان اينكه در سال‌هاي اخير، مجازات حبس کارآيي خود را از دست داده است، تصريح كرد: بنا داريم اجراي احكام را جدي بگيريم و ابهت را به زندان برگردانيم. رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور قدم دوم را درباره بحث پيشگيري از جرم، تقويت برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي با رويكرد فرهنگي دانست و عنوان كرد: ضعف فرهنگي و اخلاقي عمده‌ترين دليل سوق افراد به سوي بزهكاري است.
 
وي توجه به خانواده زندانيان و مطالعات آسيب‌شناسي و جرم‌شناسي در درون زندان‌ها را از ديگر اقدامات سازمان زندان‌ها در خصوص امر پيشگيري از وقوع جرم دانست.
اسماعيلي با انتقاد از اينكه هميشه در مورد زندان‌ تبليغ منفي شده است، به گونه‌اي كه بسياري از رسانه‌ها تمايلي به انعكاس آثار مثبت آن ندارند، خاطرنشان كرد: سعي كرده‌ايم كه از اين ذهنيت منفي جلوگيري كنيم. رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تعداد زندانيان جرايم غيرعمد را 8 هزار و 500 نفر بيان كرد و افزود: نگهداري همين تعداد از افراد نيز باعث نگراني است؛ چرا كه اين افراد مرتكب جرم عمد نشده‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی