خرید بازی انتصاب مدیرکل حوزه ریاست وروابط عمومی حج وزیارت

علی اکبر غیرتی مدیرکل حوزه ریاست وروابط عمومی سازمان حج وزیارت شد.به گزارش خبرگزاری حج ، رییس سازمان حج وزیارت طی حکمی علی اکبر غیرتی رابه عنوان مدیرکل حوزه ریاست وروابط عمومی سازمان منصوب نمود…علی اکبر غیرتی که پیش از این مدیرکل دفتر ارتباط با قوه مجریه وزرات دادگستری را برعهده داشته دارای سوابق مدیریتی فراوانی از جمله سرپرست دفتر وزیر دادگستری،دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان قوه قضائیه و وزارت دادگستری ، عضو شورای سیاست گذاری مالکیت معنوی وفکری کشور ،عضو ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور را در کارنامه خود دارد.آقای لیالی در حکم ابلاغی خود به آقای غیرتی ، همدلی وتعامل کلیه مدیران و همکاران سازمان در بکار گیری تمام ظرفیت های آنان در جهت پیشبرد اهداف حوزه ریاست را خواستار شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی