خرید بازی تشكيل دوباره مدارس بالاي 40 دانش‌آموز

معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با ارسال بخش نامه ساماندهي نيروي انساني سال 89-90 جزئيات تشكيل مدارس در دوره‌هاي تحصيلي مختلف در سال تحصيلي 90ـ89 را اعلام كرد، كه بر اساس آن مدارس بالاي 40 نفر دانش آموز در سال تحصيلي آينده دوباره تشكيل مي شود.
به گزارش ايلنا، بر اساس اين بخشنامه در دوره ابتدايي حد نصاب تشكيل كلاس‌ دوره ابتدايي در شهرها به صورت تك پايه 24 نفر و حداكثر 35 نفر و كلاس مدارس شاهد 30 نفر هم چنين در دوره راهنمايي تحصيلي تشكيل مدارس دوره راهنمايي تحصيلي با رعايت حداقل 60 نفر دانش‌آموز بلامانع است و حداقل تعداد دانش‌آموز كلاس راهنمايي تحصيلي شهري 24 نفر (روستايي 15 نفر) و حداكثر 36نفر است كه در موارد خاص توسط كميته رسيدگي مي شود. در مورد مدارس سمپاد تشكيل كلاس با بيش از 30 نفر دانش‌آموز با تاييد سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان امكان‌پذير است.
 
فعاليت مدارس راهنمايي روستايي و عشايري با تعداد دانش‌آموزان كمتر از 60 نفر ممنوع است
به گزارش ايلنا، استمرار فعاليت مدارس راهنمايي روستايي و عشايري با تعداد دانش‌آموزان كمتر از 60 نفر ممنوع است.
براساس اين بخش‌نامه همچنين استمرار فعاليت مدرسه روستايي با بيش از 15 نفر دانش‌آموز به صورت يك تا چند پايه و حداكثر 40 نفر دانش‌آموز به صورت مدرسه ضميمه تحت اين شرايط بلامانع است.
 
استمرار فعاليت مدرسه متوسطه نظري با كمتر از 40 نفر دانش‌آموز ممنوع است
بر اساس اين گزارش، استمرار فعاليت مدرسه متوسطه نظري با كمتر از 40 نفر دانش‌آموز و متوسطه فني و حرفه‌اي و كاردانش با كمتر از 30 هنرجو ممنوع است و تشكيل مدرسه متوسطه با حداقل 90 نفر دانش‌آموز و فني‌وحرفه‌اي و كاردانش با حداقل 50 نفر هنرجو امكان‌پذير است. در موارد خاص كميته مي‌تواند نسبت به ادغام مدارس فني و حرفه‌اي و كاردانش اقدام نمايد، همچنين در دوره متوسطه نظري حداقل تعداد دانش‌آموز در كلاس 24 نفر و حداكثر 40 نفر است.
 
سال تحصيلي آينده واحد آموزشي مستقل تحت عنوان پيش‌ دانشگاهي فعاليت نمي‌كند
در ادامه اين بخش نامه آمده است: در سال تحصيلي 90ـ89 واحد آموزشي مستقل تحت عنوان پيش‌ دانشگاهي فعاليت نمي‌كند و بازنشسته كردن نيروهاي آموزشي مشمول بازنشستگي در طول سال تحصيلي، در صورتي انجام پذيرد كه باعث كمبود نيروي انساني و افزايش سقف حق‌التدريس نگردد. كميته مي‌تواند در صورت كمبود نيروي آموزشي با ادامه خدمت نيروهاي مشمول به مدت يك سال تحصيلي موافقت نمايد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی