خرید بازی توضيحات نجار در مورد طرح حجاب و عفاف

ایلنا گزارش داد: نماينده تهران از نشست امروز مجمع نمايندگان تهران با وزير كشور در مورد طرح حجاب و عفاف خبر داد.سيد رضا اكرمي عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين نشست تاكيد كرد:اين جلسه در محل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و حدود 4 ساعت به طول انجاميد.وي در ادامه موضوع اين نشست را سوال نمايندگان مجلس در مورد طرح حجاب و عفاف عنوان كرد و گفت:در اين جلسه وزير كشور به تشريح اقدامات وزارت كشور در مورد اجراي طرح حجاب و عفاف پرداخت.اين نماينده مجلس يادآور شد: طرح حجاب و عفاف موضوع جديدي نيست و در سال 1384 به تصويب شوراي انقلاب فرهنگي رسيده است اما مي بايست وزير ارشاد سمت اجرايي آن را در دست بگيرد كه اين اتفاق نيافتاد و اين طرح در سال 86 به وزارت كشور واگذار شد.اكرمي در پايان تصريح كرد: اين طرح در حال حاضر در دستور كار وزارت كشور قرار دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی