خرید بازی خانواده احمدی نژاد هم مخالف بدحجابی اند

فاطمه رجبي درمورد مسئله حجاب گفت: دولت آْقاي احمدي نژاد با ويرانه اي از دولت هاي قبلي در زمينه هاي گوناگون مواجه بوده است؛ مسئله حجاب و وضعيت کنوني جامعه درعرصه فرهنگي نيز ريشه در برنامه ها و عملکرد دولت هاي قبلي دارد.”فاطمه رجبي” روز يکشنبه درگفت و گو با ايرنا گفت: وضعيت بدحجابي در جامعه ما به وضعيت بحران نزديک مي شود و اين امر تلاش تمام مسوولان را به دور از جناح گيري سياسي خاص را مي طلبد.وي ادامه داد: به نظر من در دولت هاي قبلي مسائل و مشکلات خانوادگي مسوولين به عرصه جامعه کشيده مي شد تا از سويي فرزندان مسوولين انگشت نما نباشند و از سوي ديگر مسئله به يک اپيدمي همگاني مبدل شود اين رويه دولت هاي قبلي بود که شما و مردم مصاديق عملي آن را مي شناسيد که چه افرادي با چه نياتي فرهنگ عمومي جامعه را دگرگون کردند.رجبي با نام بردن از اين افراد و منسوبين مسوولين در دولت هاي قبلي که فرهنگ جامعه را دگرگون کردند ادامه داد: البته اين هم بدان معنا نيست که دولت فعلي مسووليتي ندارد بلکه دولت هم دوش به دوش مردم بايد اين مشکل فرهنگي را ببيند و به فکر حل آن باشد.وي ادامه داد: البته به نظر من ريشه اين بدحجابي ها در دولت هاي قبلي شکل گرفت و بعضي اوقات با برنامه ريزي دقيق فرهنگي، فرهنگ جامعه را دگرگون کردند و ويرانه اي را در اکثر زمينه ها براي دولت آقاي احمدي نژاد باقي گذاشتند و انبوهي از مشکلات ريز و درشت ميراث دولت هاي قبلي بود.وي درهمين ارتباط تصريح کرد: بنده شخصا خانواده رييس جمهور را از نزديک مي شناسم و اطمينان دارم برخورد با بدحجابي و ناهنجاري هاي فرهنگي خواست همه افراد، از جمله خانواده محترم ايشان است.وي با بيان برداشت هاي سياسي بعضي افراد از مسئله حجاب ادامه داد: اين درست است که عده اي به قصد تضعيف دولت پاي در ميدان مسئله حجاب گذاشته اند اما اکثريت جامعه ديني ما فرهنگ حجاب را به عنوان يک خواست اساسي پيگيري مي کنند و حتي خواهان برخورد قواي قهريه با بي قانوني و بدحجابي هستند.وي در خاتمه ابراز اميدواري کرد: دولت با همکاري ديگر نهاد هاي فرهنگي تلاش خود را دررفع بد حجابي به کار برده و اين دغدغه ديني مردم را حل و فصل کند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی