خرید بازی رابطه مشاغل پراسترس و آسم

مشاغل پر استرس خطر ابتلا به آسم را افزایش می‌دهد.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه ایندیا تایمز، مطالعه جدید نشان می دهد کار کردن در محیط های پر استرس خطر ابتلا به آسم را تا 40درصد افزایش می‌دهد. در این تحقیق که توسط دانشگاه هایدلبرگ در آلمان صورت گرفت، پنج هزار زن و مرد بین چهل تا  65 ساله به مدت بیش از هشت سال مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتیجه تحقیق این بود که میزان وقوع آسم در افرادی که در آغاز تحقیق اسم نداشتند، بعد از هشت سال تا 40 درصد افزایش یافت. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی