خرید بازی رفع ایرادات اساسنامه سازمان هدفمندی

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه ها در دولت رفع ايراد شده و دوباره به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.به گزارش فارس محمدرضا فرزين افزود: ايرادهاي وارده به اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها در دولت رفع شده و به زودي براي بار مجدد به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز در اين باره گفت: پس از ايرادهاي شوراي نگهبان به اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها، هنوز اساسنامه رفع ايراد شده به اين شورا ارسال نشده و به محض دريافت اصلاحات مورد بررسي و در دستور كار قرار مي‌گيرد.سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: به محض دريافت دوباره اساسنامه ظرف يكي دو هفته بررسي مجدد مي‌شود، زيرا 7 -8 مصوبه مجلس در دستور رسيدگي است كه بيشتر آن استمهال بوده و رسيدگي به آن مصوبات زمان‌بر است.وي گفت: هفته آينده در مورد مصوبات جديد شورا اطلاع‌رساني خواهد شد.اساسنامه تهيه شده سازمان هدفمندي يارانه‌ها با 5 ايراد شوراي نگهبان مواجه شده بود كه در 11 ارديبهشت براي اصلاح و رفع ايراد به دولت ارجاع شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی