خرید بازی قطع تلفن نخست وزیر یونان به علت بدهی!

تشابه شماره تلفن همراه یکی از مشترکان مخابرات یونان باعث شد شرکت مخابرات این کشور خط تلفن همراه جرج پاپاندرئو، نخست وزیر این کشور را قطع کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، یکی از کارمندان مخابرات یونان که قصد داشت شماره مشترک بدهکار را به علت پرداخت نکردن هزینه مکالمات قطع کند، به خاطر مشابهت شماره این مشترک با شماره تلفن همراه نخست وزیر، به اشتباه تلفن جرج پاپاندرئو را قطع کرد.مخابرات یونان با تایید این خبر، بلافاصله پس از پی بردن به اشتباه کارمند خود، تلفن نخست وزیر را وصل کرد اما تلفن مقام عالی کشور وقتی وصل شد که دو روز از اشتباه کارمند مخابرات گذشته بود. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی