خرید بازی كابينه 60‌ ميليون پوندی انگلیس

كابينه جديد انگليس را بايد كابينه 60‌ ميليون پوندي ناميد.به گزارش همشهری آنلاین دولت ائتلافي ديويد كامرون كه با شعار« انصاف» كار خود را آغاز كرده وزرايي دارد كه همگي به طبقه ميليونر جامعه انگليس تعلق دارند، به همين دليل اكنون اين اتهام مطرح شده كه سكان سياست در انگليس بارديگر به دست ثروتمندان افتاده‌است.از 29‌وزير كابينه انگليس 23‌نفر داراي سرمايه و دارايي‌اي معادل بيش از يك ميليون پوند هستند.خود ديويد كامرون، نخست‌وزير و رهبر محافظه‌كار هم به طبقه اشراف‌زاده انگليس تعلق دارد. او، هم در دوران مدرسه و هم در دانشگاه در مؤسسات خاص و مخصوص ميليونرها تحصيل كرده كه هر كسي از ميان مردم معمولي انگليس چنين فرصتي نداشته‌اند. اين موضوع اكنون دركانون توجه رسانه‌هاي انگليس قرار گرفته‌است.دولت قبلي انگليس را حزب كارگر بدون شريك رهبري مي‌كرد. اين حزب همانطور كه از اسمش هم پيداست سياست‌هاي حمايتي از طبقه متوسط و ضعيف جامعه را دنبال مي‌كرد. اكنون اما 2‌حزب شريك در قدرت، يعني محافظه‌كاران و ليبرال‌دمكرات‌ها و وزرايي كه نماينده اين احزاب در پارلمان و دولت هستند، از طبقه ميليونر هستند.افكار عمومي انگليس نسبت به اين موضوع بيشتر حساس شده بودند و دليل آن هم جنجال و رسوايي‌اي است كه سال گذشته پيرامون حساب‌سازي نمايندگان پارلمان انگليس ايجاد شد. ماجرا اين بود كه نمايندگان پارلمان از دو  حزب كارگر و محافظه‌كار، بسياري از هزينه‌هاي شخصي و خانوادگي خود را به حساب دولت و هزينه عمومي مي‌گذاشتند. اين ماجرا را رسانه‌هاي انگليسي فاش كردند و هنوز تحقيق درباره آن ادامه دارد.روزنامه انگليسي ديلي‌ميل نگاهي تفصيلي دارد به فهرست ميليونرهاي دولت جديد انگليس و ميزان درآمد و سرمايه‌ آنها.در اين فهرست تنها 6 وزير درآمدي زير يك ميليون پوند دارند. اين 6 وزير نسبتا فقير وزراي تجارت، بهداشت، دولت محلي،  وزير مشاور،وزير مشاور در امور استان‌ها و وزير امور اسكاتلند هستند كه شماره‌هاي 24 تا 29را شامل مي‌شوند. 1) لرد استرات‌كلايد- رهبر مجلس لردهااين بارون 10‌ميليون پوندي يكي از والدينش بلژيكي هستند و از اين نظر نيمي انگليسي و نيمي بلژيكي خوانده مي‌شود، شركت املاك خانوادگي خود را مديريت مي‌كند. او خانه‌اي 3/2‌ميليون پوندي در وست‌مينيستر دارد.2) فيليپ هاموند وزير امور حمل‌و‌نقلهاموند كه پيش از اين قرار بود منصبي مهم‌تر در وزارت دارايي داشته باشد، 5/7‌ميليون پوند ثروت دارد. او سهامي 6‌ميليون پوندي در شركت‌هاي املاك دارد و صاحب خانه‌اي يك ميليون پوندي در وست‌مينيستر است. هاموند همچنين يك خانه 400‌هزار پوندي هم در لندن دارد.3) جورج آسبورن- وزير خزانه‌دارياو جوان‌ترين وزير كابينه انگليس است و 6/4‌ميليون پوند ثروت دارد. آسبورن صاحب سهامي 2‌ميليون پوندي در شركت پدرش است و در خانه اجدادي 2‌ميليون پوندي در ناتينگ هيل لندن زندگي مي‌كند.4) جرمي هانت- وزير فرهنگ رسانه و ورزشثروت اين وزير كابينه به بيش از 5/4‌ميليون پوند مي‌رسد. او 4‌خانه در نقاط مختلف انگليس دارد.5) ديويد كامرون- نخست‌وزيرثروت كامرون به 4‌ميليون پوند مي‌رسد. او و همسرش به خانواده ثروتمندي تعلق دارند و دارايي‌هاي خانوادگي و شخصي دارند. خانه آنها در لندن بيش از 7/2‌ميليون پوند ارزش دارد. همسر كامرون مدير امور خلاقيت و نوآوري يك شركت بزرگ است كه سال گذشته تنها 300‌هزار پوند پاداش دريافت كرده‌است. هر دوي آنها از خانواده‌هاي ثروتمندشان هم ارث كلاني مي‌برند. ارثيه خانواده ديويد كامرون براي او به بيش از 30‌ميليون پوند مي‌رسد.6) كريس هاني- وزير انرژي و تغييرات آب و هوايياو پيش از وزارت روزنامه‌نگار و كارشناس اقتصادي بود و مرد 9‌خانه‌اي لقب داشت. ثروت او به 5/3‌ميليون پوند مي‌رسد و چند خانه در لندن و آكسفورد دارد. او همچنين در فرانسه هم يك ويلاي تابستاني دارد. همسرش هم در يونان صاحب ملك است.7) دومنيك گريو- دادستانگريو با 3‌ميليون پوند ثروت، در مؤسسات بزرگي چون بانك سلطنتي اسكاتلند سهام دارد. او همچنين صاحب چند خانه است.8) فرانسيس ماد- وزير امور كابينهاو با 3‌ميليون پوند ثروت در فرانسه و انگليس صاحب ملك است. او همچنين در چند شركت هم سهامدار است.9) ويليام هيگ- وزير خارجهاين چهره جنجالي حزب محافظه‌كار 5/2‌ميليون پوند ثروت دارد. او از طريق انجام سخنراني در سال‌هاي گذشته ثروت زيادي به دست آورده‌است. او براي هر سخنراني 25‌هزار پوند دريافت مي‌كند.10) اندرو ميچل- وزير امور توسعه بين‌المللياو پيش از ورود به كابينه يك بازرگان و بانكدار بود و اكنون ثروتي معادل 2‌‌ميليون پوند دارد. ارزش خانه او در لندن به بيش از 6/1‌ميليون پوند مي‌رسد.11) ديويد لاوز- وزير دارايياو بخش عمده ثروت 2‌ميليون پوندي خود را از طريق سرمايه‌گذاري روي ارزش دلار به دست آورده‌است. البته اين ثروت او نماد چنداني ندارد و او ملك و دارايي ثبت شده زيادي ندارد. او به‌صورت غيرمستقيم در چند بنگاه و مؤسسه سهامدار است.12) نيك كلگ- معاون نخست‌وزيركلگ هم مانند شريك ائتلافي خود، كامرون، خانواده ثروتمندي دارد. ثروت او به 9/1 ميليون پوند مي‌رسد.13) ديويد ويلتس- وزير بازرگاني، نوآوري و مهارتويلتس كه همسري هنرمند و معروف دارد، صاحب ثروتي معادل 9/1‌ميليون پوند است. ارزش خانه او به 3/1‌ميليون پوند مي‌رسد.14) ترسا مي- وزير امور زنان و برابريثروت اين زن به 6/1‌ميليون پوند مي‌رسد.15) اليور لتوين- وزير امور كابينه در وزارت كشوراو يك بانكدار سابق با 6/1‌ميليون پوند ثروت است و خانواده‌اي دانشگاهي دارد. او در لندن خانه‌اي به ارزش 800‌هزار پوند دارد.16) كارولين اسپل‌مان- وزير غذا و محيط‌زيست و امور روستايياو در گذشته عضو اتحاديه كشاورزان انگليس بوده و صاحب يك شركت بيوتكنولوژي به همراه شوهرش است. ارزش ثروت او بالغ بر 5/1‌ميليون پوند است.17) اون پاترسون- وزير امور ايرلند شماليپاترسون كسب و كاري پرمنفعت در بازار املاك و خريد و فروش و رهن و اجاره دارد. ثروت او به 5/1‌ميليون پوند مي‌رسد.18) چريل گيلن- وزير امور ولزگيلن دختر يك افسر ارتش است كه 3‌خانه دارد. ارزش دارايي او به 5/1‌ميليون پوند مي‌رسد.19) كنت كلارك- وزير دادگستريكلارك كه وزير كهنه‌كار كابينه انگليس است در شركت‌هايي چون بريتيش پتروليوم و دياگو سهام دارد. ثروت او به يك ميليون پوند مي‌رسد. او در ناتينگهام‌شاير خانه‌اي به ارزش 500‌هزار پوند دارد.20) سرجورج يانگ- رهبر مجلس عواماو يك اشراف‌زاده با ثروت يك ميليون پوندي است.21) يان دانكن اسميت- وزير امور كار و بازنشستگيدانكن اسميت، رهبر سابق حزب محافظه‌كار، صاحب يك ميليون پوند ثروت است. اما او اين ثروت را مديون همسرش است زيرا بخش عمده اين ثروت را همسرش به دست آورده است.22) مايكل گاو – وزير آموزشاو از دستياران نزديك كامرون است و يك ميليون پوند ثروت دارد. درآمد سالانه او از روزنامه‌نگاري و نگارش كتاب 70 هزار پوند است.23) ليام فاكس- وزير دفاعدكتر فاكس با ثروت يك ميليون پوندي، يكي ديگر از وزراي كابينه انگليس است كه چند خانه دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی