خرید بازی ممنوعیت عرضه برنج‌های هندی و پاکستانی در میادین تره‌بار

عرضه برنج‌هاي وارداتي هندي و پاكستاني كه چندي پيش كميسيون بهداشت مجلس آنها را داراي سرب و آرسنيك بيش از حد مجاز اعلام كرد، در تمام شعب فروشگاه‌هاي‌ شهروند، بازارها و ميادين تره‌بار شهرداري تهران ممنوع شد.
به گزارش فارس، اين اقدام شهرداري تهران پيرو مباحث مطرح شده درمورد ميزان باقي مانده بيش از حد مجاز مواد شيميايي در برنج‌هاي وارداتي از كشور هندوستان و عطف به نامه اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران مبني بر آلودگي تعدادي از انواع برنج‌هاي وارداتي صورت گرفته است.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران نيز پيش از اين با اشاره به تأييد آلودگي برنج‌هاي وارداتي پاكستاني و هندي از سوي مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشته بود: به محض ابلاغ دستگاه‌هاي دولتي عرضه اين برنج‌ها در ميادين ميوه و تره‌بار و فروشگاه‌هاي شهروند ممنوع مي‌شود.
وي درباره آلودگي برخي محصولات كشاورزي ميادين ميوه و تره‌بار و برنامه شهرداري براي راه اندازي آزمايشگاهي جهت كنترل اين آلودگي‌ها، تصريح كرد: نظارت اصلي در سلامت و استانداردهاي بهداشتي محصولات و كالاهاي مختلف به عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه‌هاي ذي ربط است، با اين حال شهرداري تهران در حد امكان و توان خود به سلامت محصولات توزيعي در ميادين ميوه و تره‌بار نظارت دارد.
شوراي شهر نيز چندي پيش با مطرح شدن مجدد امكان آلودگي برنج هاي وارداتي از سوي برخي مراجع دولتي، خواستار توقف عرضه اين برنج‌ها در مراكز وابسته به شهرداري شده بود.
پس از مطرح شدن احتمال آلودگي برنج‌هاي وارداتي از سوي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران و نظر متفاوت وزارت بهداشت و سازمان استاندارد با اين موضوع، مجلس شوراي اسلامي نيز وارد عمل شد و مقرر شد مجدداً از برنج‌هاي وارداتي نمونه‌برداري شود.
كميسيون بهداشت مجلس نيز بعد از بررسي‌هاي صورت گرفته تعدادي از انواع اين برنج‌ها را با ذكر نام، داراي سرب و آرسنيك بيشتر از حد مجاز اعلام كرد.
 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی