خرید بازی هدايتي زير گيوتين

مقابل بخش خصوصي گاردمان چگونه بايد باشد؟ باز يا بسته؟ اين سؤال اساسي است که جوابش مي تواند خيلي از گره هاي کور شده فوتبال گره خورده ما را باز کند. جوابش اما با توجه به دستورالعمل هاي دولت پر واضح است. اصلاً کنفدراسيون فوتبال آسيا تکليف مان کرده که يکي از فاکتورهاي حرفه اي بودن دولتي نبودن است و اين يعني که بايد مقابل موج خصوصي سازي نه تنها گاردمان بسته نباشد که اجازه دهيم اين موج کوبنده تر به جلو رود.به نوشته قدس؛ با اين همه الزامها، اما ما باز داريم شاخه زيرپاي خودمان را اره مي کنيم. يعني داريم يک نفري را هم که با سرمايه و با مديريت مالي خودش باشگاهداري مي کند زير گيوتين مي بريم. اصلاً کارما همين شده که همه را به دلايل واهي متهم کنيم و اتهامشان را ثابت نکرده به گوشه رينگ ببريم و آنقدر آپارگاد بزنيم تا طرف از حال برود. آنهايي که با شعار خصوصي سازي وارد گود مي شوند و باز چشمشان به دست دولت است و پولي خرج نمي کنند را مي زنيم. بعد کساني که مي آيند وسط گود و از جيب دولت خرج نمي کنند و به فوتبالمان رونقي مي دهند را هم مي زنيم. خنده دار است نه؟اين روزها همه شمشيرها را عليه هدايتي آخته کرده اند که چرا اينقدر از خودش براي اين فوتبال خرج مي کند. چرا همه بازيکنان را با تمکن مالي اش شکار مي کند؟ چرا مي خواهد با هزينه بالا پاي مربيان طراز اول خارجي را به ايران باز کند و هزار چرا و هزار حسادت ديگر!نمي خواهيم روي هدايتي زوم کنيم. مي خواهيم روي اين مطلب زوم کنيم که اگر کسي دارد طبق اهداف ما جلو مي رود حداقل زيرپايش نزنيم و برايش سنگ نيندازيم.اين همه راههاي درآمدزايي را در بوق و کرنا مي کنيم، اين همه مي گوييم که باشگاه ها اسپانسر بگيرند و شريان حياتي شان را از قلب دولت جدا کنند، اين همه مي گوييم مغز اقتصادي تان را به کار اندازيد تا فوتبال درآمدزا باشد. حالا اين مغز اقتصادي و اين درآمدزايي از فوتبال. چرا چشم ديدن نداريم؟ چرا هوچي گري مي کنيم؟ هدايتي مي گويد از اعتبار شخصي اش اسپانسر 4/5 ميليارد توماني براي تيمش گرفته. چه اشکالي دارد؟ شما هم برويد و بياوريد. او مي خواهد قطبي جديد در فوتبال اين مملکت با پول شخصي و مغز اقتصادي اش ايجاد کند. چه کساني از ايجاد اين قطب ضرر مي کنند و مي ترسند؟در انگلستان آبراموويچ همان کرد که هدايتي مي کند. آنجا اما هيچ کس زير پاي مرد روس را خالي نکرد. همه از اينکه چلسي دارد قدرت مي گيرد خوشحال شدند. چرا؟ به ايجاد يک قطب جديد کمک کرد تا فوتبال جزيره رونق گرفته و گردش مالي در «پريمرليگ» شتاب بيشتري بگيرد. سطح بازيها بالاتر رود و تماشاگران بيشتري مشتاق نظاره ليگ انگلستان شود و…موفقيت آبراموويچ حتي باعث شد که شيخ منصور زايد آل فهيم پولهاي بي حسابش را در طرفة العيني بردارد و با خريد منچستر سيتي بريزد در حلقوم ليگ انگليس . او هم دارد من سيتي را به اوج مي رساند و البته گردش مالي را در پريمر ليگ شتاب بيشتري مي دهد. اين گردش پرشتاب مالي و اين شهرت ديوانه کننده خيلي از مولتي ميلياردرهاي ديگر دنيا را هم وسوسه کرده که آنجا پول بريزند و…اينها را مثال زدم تا بگويم شايد آتش بازي هدايتي بقيه مولتي ميلياردرها را هم ترغيب کند که گاردشان را براي ورود به چرخه مالي فوتبال باز کنند و ما را در رسيدن به هدفمان که همان خصوصي سازي باشگاههاست، کمک کنند.باورم اين است که بايد گاردها را براي ورود آسان مولتي ميلياردرها به چرخه، فوتبال باز کرد تا با رونق گرفتن مالي اين چرخه فوتبال از سر سفره دولت بلند شود، روي پاي خودش بايستد و خصوصي سازي به سر منزل مقصود برسد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی