خرید بازی آرزوهای بزرگ شاهزاده خانم سعودی!

واحد مرکزی خبر: یک شاهزاده زن در عربستان جلوگیری از فعالیت ورزشی دانش آموزان دختر در مدارس این کشور را متناقض با سیره نبوی دانست.  شاهزاده “بسمه بنت سعود بن عبدالعزیز” در گفتگو با مجله “سیدتی” چاپ عربستان گفت: جلوگیری از فعالیت ورزشی دختران در مدارس این کشور اشتباه برخی از افرادی است که سیره نبوی ، مفاهیم و جزئیات آن را درک نمی کنند زیرا زنان در صدر اسلام نیز ورزشهایی مانند اسب سواری و تیراندازی انجام می دادند.این شاهزاده زن عربستانی تاکید کرد: منع کردن زنان و دختران از فعالیت های ورزشی در مدارس باعث می شود آنان به امور و اقدامات غیراخلاقی رو آورند و بدون تردید ورزش می تواند در قالب یک اصل مهم پرورشی در مدارس این کشور مد نظر قرار گیرد. شیخ عبدالکریم بن عبدالله الخضیر عضو هیئت علمای بزرگ عربستان که مدتی قبل به دستور پادشاه عربستان به عضویت کمیته دائم فتوای این کشور درآمده بود در فتوایی فعالیت ورزشی دختران و بانوان در مدارس را حرام دانست و تصریح کرد : وظیفه زنان نشستن در خانه و تربیت فرزندان است. شاهزاده “بسمه بنت سعود بن عبدالعزیز” افزود: من به روشنفکری و بلند نظری سران کشورم خوشبین و مطمئن هستم. ورزش بانوان به زودی بخشی از اسلوب تربیت و پرورش در مدارس عربستان خواهد شد و تحقق آن دور از دسترس نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان از ریاض، این شاهزاده خاطرنشان کرد: مطمئن است شاه این کشور گام های اولیه برای ورود فعال و گسترده بانوان به عرصه ورزش را آغاز کرده است

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی