خرید بازی آیت الله خزعلی:عاملان اغتشاشات 4 نفر بودند

روزنامه پول نوشت:آیت‌الله خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری در نشست «بررسی شخصیت شیخ بهلول» گفت: «عاملان این اغتشاشات چهار نفر بودند كه یك نفر آنها ریشه و سه نفر دیگر تنه، شاخه و ساقه را شامل می‌شدند و اصل نیز آن یك نفر زیرین است كه اینها را در این عرصه وارد کرد.»به گزارش ایسنا وی افزود:«كسانی در این اغتشاشات به آن دامن زدند كه امام را دیده و به ایشان اظهار ارادت می‌كردند ولی در مقابل پاره كردن عكس امام راحل و برای توهین به عاشورا ساكت نشستند و برخی از كسانی كه در این اغتشاشات شركت كرده بودند را افرادی خداجو معرفی كردند.»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی