خرید بازی از هر4 خانه در جهان، یكی اینترنت دارد

اتحادیه جهانی مخابرات اعلام كرد: 25 درصد خانه های دنیا اینترنت دارند.به گزارش اتحادیه جهانی مخابرات ، 25 درصد خانه های دنیا اینترنت دارند و این در حالیست كه بیش از 75 درصد خانه های دنیا تلویزیون دارند و این آمار نشان می دهد كه جهان برای رسیدن به تعداد بیشتر ساكنان آنلاین به تلاش بیشتری نیاز دارد.بر اساس اعلام سایت رسمی اتحادیه جهانی مخابرات ITU ضریب نفوذ اینترنت در كشورهای رو به توسعه جهان همچنان كمتر از 12 درصد است و این واقعیت نشان دهنده نیاز بیشتراین صنعت به سرمایه گذاری است.این گزارش كه دربردارنده مروری بر میزان پیشرفت كشورهای مختلف جهان در دستیابی به اهداف جامعه اطلاعاتی است ، تصریح می كند با وقوع انقلاب ارتباطات سیار در مناطق مختلف دنیا ، بیش از 90 درصد جمعیت جهان تحت پوشش امكانات مخابراتی قرار دارند .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی