خرید بازی باقرزاده چهارشنبه رئيس شمشيربازي مي‌شود

مجمع انتخاب رئيس فدراسيون شمشيربازي در حالي چهارشنبه هفته جاري برگزار مي‌شود كه باقرزاده تنها كانديدا است.به گزارش فارس، اكنون فضل‌اله باقرزاده، سرپرستي فدراسيون را برعهده دارد.پيش از اين سكان هدايت شمشيربازي به دست غلامحسين عسگري بود كه با تغيير در رياست سازمان تربيت بدني از سمت خود استعفا كرد تا كار دوباره به دست باقرزاده بيافتد.پيش از آن يزدان پناه و محمدزاده به عنوان سرپرست هدايت اين رشته را برعهده داشتند.شمشيربازي در اين سال ها مدام با تغيير در راس فدراسيون خود مواجه بوده است.مجمع فدراسيون شمشيربازي براي انتخاب رئيس جديد اين فدراسيون، چهار شنبه هفته جاري برگزار خواهد شد.حميدرضا سجادي، معاون سازمان تربيت بدني رياست اين مجمع را كه در سالن اجتماعات آكادمي ملي المپيك برگزار مي شود برعهده دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی