خرید بازی خريدوفروش کليه نداريم

رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي با اشاره به صحبت‌هاي اخير يکي از مسئولان خدمات بيمارستاني بيمه خدمات درماني مبني بر فروش کليه در کشور با قيمت بيش از 15ميليون تومان و عدم نظارت انجمن حمايت از بيماران کليوي بر اين موضوع، گفت: با مطرح کردن چنين مباحثي عملا اعلام مي‌کنند که خريد و فروش کليه انجام مي‌شود. اين درحالي است که در کشور چيزي به عنوان خريد و فروش کليه نداريم و فرد گيرنده در سال جاري، مبلغ پنج ميليون تومان بابت اهداي کليه مي‌پردازد. به نوشته «رسالت»، مصطفي قاسمي گفت: پس از تصميم مسئولان سازمان بيمه خدمات درماني براي پرداخت هزينه عمل جراحي پيوند کليه و موکول شدن اين پرداخت‌ها به چند ماه بعد با وزارت رفاه مذاکراتي انجام داديم، اما متاسفانه عده‌اي اطلاعات غلطي به وزير رفاه داده‌اند. يکي از مسئولان در سازمان بيمه خدمات درماني اعلام کرده است که کليه با قيمت 15 ميليون تومان به فروش مي‌‌رسد؛ اين درحالي است که در حال حاضر بيماران دياليزي با پرداخت مبلغي حدود پنج ميليون تومان به اهدا کننده تحت عمل جراحي قرار مي‌گيرند که اين رقم در سال گذشته چهار ميليون تومان بود. وي ادامه داد: پرداختن به اين موضوعات سبب ايجاد بحران در پيوند کليه مي‌شود. در مجموع پرداختن به حاشيه‌هاي اين چنيني و ايجاد بحران در پيوند کليه فرافکني است و چنين اقدامي از مسئولان سازمان بيمه خدمات درماني بعيد است. قاسمي افزود: حرف اصلي ما اين است که چرا سازمان بيمه خدمات درماني در مورد هزينه‌هاي پيوند کليه شفاف عمل نمي‌کند و بدون اين که حق بيمار را در نظر بگيرد يک طرفه تصميم‌گيري مي‌کند. وي گفت: اين تصميم سازمان خدمات درماني براي پرداخت هزينه‌هاي پيوند کليه سبب شده بيماراني که پس از طي مراحل طولاني براي پيوند آماده شده‌اند، پيوندهاشان لغو شود و اين امر ضربه روحي به بيماران وارد کرده است. اين سازمان بيمه‌گربايد در اين زمينه پاسخگو باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی