خرید بازی دبيرکل سازمان ملل متحد پا به توپ شد!

شبکه ورزش 3 تلويزيون دي اس تي وي آفريقاي جنوبي روز دوشنبه با نشان دادن دبيرکل سازمان ملل در ورزشگاهي در اوگاندا، اعلام کرد که وي در يک بازي ابتکاري و نمادين فوتبال براي گراميداشت قربانيان جنگ هاي افريقا شرکت کرد.    به گزارش ايرنا، بان کي مون با پوشيدن لباس آبي رنگ تيم عدالت در کامپالا بصورت نمادين در مقابل تيم قرمز پوشي به نام عزت بازي کرد که رييس جمهوري اوگاندا نيز در ترکيب آن تيم قرار داشت.بان و “يووري موسويني ” در اين بازي که به ابتکار “شبکه جوانان آفريقايي” و “بنياد قربانيان جنگ اوگاندا” برگزار شد ياد و خاطره قربانيان جنگ ها و درگيري هاي خونين در سومالي، جمهوري دمکراتيک کنگو، جنوب سودان و جمهوري آفريقاي مرکزي را گرامي داشتند.ظاهرا بازي مذکور بطور نمادين براي 20 دقيقه و در مقابل نزديک به 30 هزار نفر تماشاگر برگزار شد و سرانجام آبي پوشان توانستند بازي را با حساب 4بر3 به سود خود تمام کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی