خرید بازی نظر یک مرجع درباره دستگاه قضایي

آیت الله جوادی آملی با تاکید بر این که در حال حاضر بستر حمایت از مظلوم
در کشور فراهم است، خاطر نشان کردند: دستگاه قضایی باید تلاش کند تا حق
مظلومان را از دانه درشت ها بگیرد.

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از مرکز خبر حوزه، ایشان افزودند: این ملت
تاکنون با عمل خود توانسته نظام را حفظ کند، اما باید دانست که اگر ما بر
اثر اختلافات نتوانیم نظام را حفظ کنیم، دچار آسیب جدی می شویم.

*ریشه بدحجابی ها
جهالت است

 آیت الله جوادی آملی همچنین با انتقاد از وضعیت بدحجابی و دیگر ناهنجاری
های اجتماعی در کشور، ابراز داشتند: قرآن کریم ریشه همه ناهنجاری ها از
جمله مساله بدحجابی را جهالت افراد می داند؛ البته  این جهل در مقابل عقل
قرار دارد و نه علم؛ به این معنی که چه بسا کسی حتی عالم نباشد ولی با عقلش
تشخیص می دهد که آنچه مراجع دینی می گویند به صلاح اوست.ایشان توصیه کردند، در این دنیا باید بتوانیم با اخلاق و عمل به احکام الهی که همانا به منزله طبیب روحانی است چنان خود را تربیت کنیم که پس از مرگ، وقتی اصول و بدیهیات دین را از ما پرسیدند، آنها را از یاد نبریم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی