خرید بازی ‌مصرف یک بار قلیان معادل 40 تا 80 نخ سیگار

وزیر بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشکی گفت : قلیان نباید به عنوان وسیله ای مفرح استفاده شود و ‌مصرف یک بار قلیان ، معادل مصرف80 تا 40 نخ سیگار است . به گزارش واحد مرکزی خبر ،‌ دکتر مرضیه وحید دستجردی در مراسم روز جهانی بدون دخانیات افزود :‌ کسانی هم که در معرض مصرف قلیان هستند مانند این است که هر بار چهار تا هفت نخ سیگار کشیده اند .وی در ادامه افزایش مصرف سیگار را در میان زنان به ویژه دختران دانشگاهی زنگ خطری برای جامعه خواند و از مسئولان مربوط خواست هر چه سریع تر این معضل را رفع کنند .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی