خرید بازی 33 برده چيني آزاد شدند

پليس چين 33 برده را كه در يك كوره آجرپزي كار مي‌كردند و اگر از دستورات رئيس خود سرپيچي مي‌كردند با شوك الكتريكي شكنجه مي‌شدند را آزاد كرد. در چين پديده برده داري در بسياري از مناطق روستايي امري متداول است. آخرين رسوايي در اين زمينه زماني فاش شد كه يكي از اين برده‌ها با فرار از محل كارش اين مسئله را به پليس خبر داد.اين كشاورز كه آقاي سانگ نام دارد به اميد پيدا كردن كار بهتر محل زندگي‌اش در شمال غربي چين را ترك كرد. او زماني كه در 17 آوريل به ايستگاه راه آهن شيجياژوانگ رسيد مردي به او پيشنهاد كار داد. آن مرد با وعده‌هايوسوسه ‌انگيز سانگ را راضي كرد با او كار كند اما سانگ پس از مدتي فهميد همراه با 33 مرد ديگر در يك كوره آجرپزي اسير شده و از هيچ مزاياي شغلي هم بهره مند نيست.وضعيت آنها بسيار وحشتناك بود. اين كارگران نگون بخت همواره مورد ضرب و شتم واقع مي‌شدند و اگر كسي اعتراض مي‌كرد با شوك الكتريكي تنبيه مي‌شد. آنها شب‌ها در يك اتاق زنداني مي‌شدند و مجبور بودند روزانه 14 تا 18 ساعت براي رئيس خود بدون وقفه كار و دريافت هيچ دستمزدي كار كنند.سانگ كه نسبت به ساير كارگران از دل و جرات بيشتري برخوردار بود چندين بار اقدام به فرار كرد اما هر بار توسط نگهبانان دستگير شد و تا حد مرگ كتك خورد.او در 18 مي ‌بار ديگر فرار كرد و اين بار با موفقيت توانست خودش را به اداره پليس برساند. با حمله نيروهاي پليس به اين كوره آجرپزي 11 نفر از جمله رئيس آنجا دستگير شدند. در اين كوره آجرپزي تعداد زيادي شوك الكتريكي كه براي شكنجه دادن كارگران استفاده مي‌شد هم به دست آمد.اين اولين‌بار نيست صاحبان كوره‌هاي آجرپزي از كارگران خود به عنوان برده استفاده مي‌كنند. در سال 2007 با پيگيري‌هاي يك خبرنگار، هزار نفر از افرادي كه به عنوان برده در كوره‌هاي آجرپزي كار مي‌كردند توسط پليس آزاد شدند. آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی