خرید بازی ایران در جام جهانی فوتبال گزارشگر ندارد!

دبير شوراي هماهنگي ورزش صداوسيما گفت: امسال با غيبت ايران،‌ گزارشگري براي گزارش جام‌جهاني اعزام نشده است.حسين ذكايي در گفت‌وگو با فارس درباره برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي پخش مسابقات جام جهاني گفت: تلويزيون براي پوشش پخش تلويزيوني مسابقات جام جهاني فوتبال 2010 آفريقاي جنوبي، از ابتداي مسابقات برنامه‌ريزي دقيقي انجام داده است و امسال قرار است فقط شبكه سه سيما بازي‌هاي جام جهاني را به صورت زنده پخش كند.وي درباره كارشناسان حاضر در برنامه‌ها نيز اظهارداشت: تقريبا از همان كارشناسان هميشگي نظير محصص، صدر، تقوي، حاج‌رضايي، صالح و …استفاده خواهيم كرد.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شبكه‌هاي ديگر نيز در پخش مسابقات فوتبال جام جهاني مشاركت خواهند داشت يا خير؟‌ پاسخ داد: تا اين لحظه اين قضيه مشخص نشده است و فعلا فقط قرار است شبكه سه سيما برنامه‌ها را به شكل زنده پوشش بدهد.وي درباره اعزام گزارشگر به آفريقاي جنوبي نيز گفت: گزارشگري اعزام نشده است، ما وقتي ايران در اين مسابقان حضور داشته باشد گزارشگر اعزام مي‌كنيم. ضمن اين كه صداوسيما در آفريقاي جنوبي خبرنگار دارد و در صورت اتفاق افتادن اخبار ويژه، گزارش اين خبرنگاران به دست ما خواهد رسيد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی