خرید بازی بازگشت ناطق نوری منتفی است

روزنامه آرمان به نقل از آخرین نیوز مدعی شد:به دنبال انتشار برخی اخبار در خصوص تلاشهایی برای جلب نظر علی اکبر ناطق نوری 67 ساله برای بازگشت به مصادر سیاسی و مدیریتی کشور یک منبع موثق و نزدیک به رئیس اسبق مجلس با بیان بی تمایلی شدید علی اکبر ناطق‌نوری به این مساله گفت: موضوع خداحافظی تاریخی و عبرت آموز آقای ناطق از عرصه سیاست تصمیم جدی و غیرقابل برگشتی محسوب می‌شود و این درخواست‌ها و موج سازی‌ها تاثیری بر تصمیم محکم علی اکبر ناطق نوری ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی