خرید بازی راي پرونده تبانی لیگ برتر اعلام می‌شود

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال به وكيل باشگاه راه‌آهن اعلام كرد پرونده تماس‌هاي مشكوك اين هفته مشخص مي‌شود.به گزارش فارس، باشگاه راه آهن پس از تماس هاي مشكوك از سوي يكي از كارگزاران فيفا با دو بازيكن اين تيم براي تباني، اين پرونده را به كميته انضباطي محول كرد.باشگاه راه آهن البته در اين مدت با ارگان هاي مختلف براي رسيدگي به اين پرونده نامه نگاري كرده است.اين كارگزار فيفا كه متوجه شده بود مسئولان راه‌آهن متوجه قضيه شده اند در كميته انضباطي اعلام كرد يكي از ليدرهاي شاهين بوشهر از وي خواسته چنين تماس با دو بازيكن راه آهن گرفته شود اما ادله اين مديربرنامه براي كميته انضباطي و باشگاه راه آهن قابل قبول واقع نشد.به وكيل باشگاه راه آهن اعلام شده راي اين پرونده تا پايان هفته جاري صادر مي ‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی