خرید بازی سپاهان با تكذيب مذاكره قلعه‌نويي با استيل‌آذين: با اطلاع به ضيافت هدايتي رفته بود

باشگاه سپاهان اصفهان از ثبت قرارداد دوساله با امير قلعه‌نويي تا آخر اين هفته خبر داد.به گزارش ايسنا، در پي بروز شايعاتي پيرامون مذاكره امير قلعه‌نويي با مسوولان باشگاه استيل‌آذين، مرتضي رمضاني مديررسانه‌اي باشگاه سپاهان اصفهان با بيان اينكه قرارداد دوساله اميرقلعه‌نويي با سپاهان هنوز ثبت نشده است، اظهار كرد: طبق توافقات باشگاه سپاهان با امير قلعه‌نويي، قرارداد دوساله اين مربي تا آخر اين هفته ثبت خواهد شد.وي افزود: همچنين قلعه‌نويي با اطلاع محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه سپاهان در ضيافت ناهار دوشنبه (ديروز) باشگاه استيل‌آذين كه در آن جمعي از پيشكسوتان و بزرگان فوتبال كشور حضور داشتند، شركت كرده و هيچ مذاكره‌اي با مسوولان اين تيم براي همكاري در فصل آينده نداشته است. هيچ قراداد 2 ساله‌ي به مرز يک ميليارد هم نرسيده است    همچنین روابط عمومي باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در اطلاعيه اي با هشدار به کساني که در فصل نقل و انتقالات بي‌محابا هر خبر دروغي را توليد مي کنند از شايعه پراکنان خواست براي يک بار هم که شده مدارک و مستندات ادعاهاي دروغين خود را منتشر كنند.در اين اطلاعيه آمده است: دلالان و شايعه پراکناني که فصل نقل و انتقالات را بهترين مجال براي آلوده کردن فضاي فوتبال به انواع و اقسام خبرهاي دروغ ريز و درشت براي رسيدن اهدافشان مي يابند در فصل و انتقالات ليگ دهم گام اول دروغ پردازي ها و توهماتشان را محکم تر از سال هاي پيش برداشته اند.با عقد اولين قرارداد سپاهان در فصل جديد کلمه ميليارد و عقد قرارداد ميلياردي عنوان مطالبي بود که اين نابخردان سعي در تزريق آن به رسانه‌ها داشتند بي آنکه کوچکترين اطلاعي در مورد مذاکرات و قرادادهاي سپاهان داشته باشند.عدم توافق يک بازيکن با باشگاه سابق خود که قطعا فقط در مسائل مالي خلاصه نمي شود و مواردي از اين دست بهانه اي است تا هر قراردادي که در سپاهان در شرف نهايي شدن است به تعبير آنان عنوان ميلياردي را به خود بگيرد.آقايان مغرض به اين نکته توجه ندارند که قراردادهايي که مدعي هستند با رقم بالا منعقد شده مربوط به دو سال همکاري با بازيکن است نه يک سال و با اين وجود هيچکدام از قرادادهاي سپاهان به مرز يک ميليارد تومان براي دو سال هم نرسيده است.اين شايعه پراکنان در اين چند روزه شدت حملاتشان به سپاهان را از بيم موفقيت مجدد در سال آتي تشديد کرده اند و در صددند تا با راه اندازي فضاي هياهو و شانتاژ براي سپاهان فضا را براي آرامش خاطر تيم هاي مورد نظرشان در مذاکره و عقد قرارداد با بازيکنان به خوبي مهيا سازند و پس از آن نيز ديگر هيچ نيازي به اثبات ادعاها و دروغ هاي بزرگ شان نمي بينند.قراردادهاي سپاهان که در هيات فوتبال به ثبت مي رسد و از سوي مراجع ذيصلاح بر آن نظارت هاي ويژه وجود دارد شفاف است و هر زمان امکان نظارت و بررسي آن از سوي مراجع بالا وجود دارد اما آن چيزي که هيچ نظارتي برايش وجود ندارد و به صورت شنيده ها و گفته ها بعضا در صدر اخبار است ادعاهاي تمام ناشدني شايعه پراکنان است که تاکنون براي يک بار هم از اثبات ادعاهايشان عاجز بوده اند.باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با هشدار به افرادي که زندگي و زيستن خود را فقط و فقط در اين دروغ پردازي ها جستجو مي کنند از آنان مي خواهد براي يک بار هم که شده اسناد و مدارک معتبري را براي ادعاهاي پوچشان منتشرکنند و اگر اينقدر در موضع حقارت و نا آگاهي به سر مي برند که از اثبات کوچکترين و حداقل حرف ها و مواضعشان عاجزند سکوت را بر سخن پراکني‌هاي بي پايانشان ترجيح دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی