خرید بازی عراق سفیر ایران در بغداد را احضار کرد

سفیر ایران در بغداد به وزارت امور خارجه عراق احضار شد.به گزارش عصر ایران ، وزارت امور خارجه عراق دیروز دوشنبه سفیر ایران و کاردار ترکیه را به طور جداگانه احضار و نسبت به اقدام این کشور در حملات هوایی و توپخانه ای علیه مناطق مرز در منطقه کردستان عراق ابراز نگرانی کرد.در بیانیه وزارت امور خارجه عراق آمده است: این حملات تکرار شده و تا روز (دوشنبه) نیز ادامه داشته که  این موضوع منجر به مهاجرت از روستاها و بروز خسارات های مادی و حتی تلفات جانی شده است.بنابراین بیانیه وزارت خارجه عراق برای سفیر ایران و کاردار ترکیه توضیح داد که این شیوه نمی تواند مسئله عبور و مرور غیرقانونی و فعالیت های تروریستی را حل کند بلکه این موارد از طریق اقدامات دو طرفه و مشترک قابل حل هستند.وزارت امور خارجه عراق همچنین از ایران و ترکیه خواسته است تا به این اقدامات خود به دلیل آثار منفی آن بر روابط دوستانه موجود میان دو طرف پایان دهند.وزارت خارجه عراق همچنین یادداشت های اعتراض آمیزی را به سفیر ایران و کاردار ترکیه تحویل داده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی