خرید بازی همه بزرگراه های تهران دوربین دار می شوند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: امسال همه بزرگراه های تهران، به دوربین های کنترل سرعت، مجهز می شود.سرهنگ هاشمی افزود: در دو سال گذشته، در یک سوم بزرگراه های تهران یعنی 10 بزرگراه، دوربین های کنترل سرعت نصب شده است.وی با بیان اینکه دوربین های کنترل سرعت، به طور دقیق فعال است و همه تخلفات را ثبت می کند، گفت: دوربین های نصب شده در بزرگراه ها، سال گذشته، 980 هزار تخلف سرعت بالای 120 کیلومتر را ثبت کرد و قبض جریمه نیز به منازل ارسال شد.رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: در بزرگراه های مجهز شده به دوربین های کنترل سرعت، امکان اینکه تخلفی صورت گرفته و برای آن قبض جریمه صادر نشده باشد، وجود ندارد.سرهنگ هاشمی گفت: رانندگانی که با سرعت بیش از 140 کیلومتر در بزرگراه ها رانندگی کنند، احضار می شوند و از آنان آزمایش سلامت گرفته می شود.وی افزود: سال گذشته، گواهینامه تعداد زیادی از راننده ها که تخلف آنها از طریق دوربین ثبت شده بود، باطل شد. سرهنگ هاشمی افزود: در بزرگراه هایی که دوربین های کنترل سرعت نصب شده، تخلفات رانندگی تا 70 درصد کاهش یافته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی