خرید بازی پزشکان در مناطق محروم 2 برابر حقوق می‌گیرند

معاون درمان صندوق تامین اجتماعی گفت: پزشکانی که در مناطق محروم خدمت ‌کنند 2 برابر پزشکانی که در مناطق عادی هستند، حقوق می‌گیرند. فرید باران‌پوریان با اشاره به اینکه صندوق تامین اجتماعی امسال برای مناطق محروم از لحاظ تجهیزات و امکانات برنامه ویژه‌ای دارد، اظهار داشت: در سال گذشته 50 آمبولانس مجهز خریداری کردیم و به مناطق محروم فرستاده شد و امسال نیز یکصد آمبولانس با تجهیزات کامل در حال خریداری است. معاون درمان صندوق تامین اجتماعی یادآور شد: در حال حاضر بیمارستان‌های تامین اجتماعی از لحاظ تجهیزات و امکانات، پیشرفته‌تر از دیگر بیمارستان‌هاست. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی