خرید بازی پیشنهاد احمدی نژاد به دانشگاه خواجه‌نصیر

رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی گفت: رئیس جمهور پیشنهادی را برای طرح تجمیع ارائه کردند که طبق آن زمینی در اطراف تهران که ظرفیت تجمیع دانشگاه خواجه نصیر را دارد در نظر گرفته شده است.محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر به اتفاق مسئولین دانشگاه مشغول بررسی این طرح هستیم و روی این پیشنهاد کار می کنیم.رئیس دانشگاه خواجه نصیر گفت: همچنین معاونت شهرداری تهران با جدیت پیگیر طرح تجمیع دانشگاه خواجه نصیر است و در این باره جلساتی را با دانشگاه داشته که امید است به انجام برسد. از طرف دیگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز پیگیر موضوع است.وی درباره بحث تجمیع دانشگاه خواجه نصیر در زمینی واقع در محدوده شرق تهران گفت: متاسفانه وزارت رفاه برای اختصاص این زمین به دانشگاه پاسخ منفی داد اما هنوز جای بررسی وجود دارد و این جواب منفی، قطعی نیست.رئیس دانشگاه خواجه نصیر پیش از این در گفتگو با مهر از تجمیع این دانشگاه در زمینی به مساحت 120 هکتار واقع در ضلع شمالی شهرک امید در شرق تهران خبر داده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی