خرید بازی «گل» از یکشنبه برمی گردد

روزنامه ورزشی گل که روز دوشنبه با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود پس از پنج روز مجددا منتشر می شود.به گزارش مهر، هیئت نظارت بر مطبوعات روز سه شنبه در اصلاحیه خبر روز دوشنبه خود مبنی بر توقیف روزنامه ورزشی گل اعلام کرد: پرونده روزنامه «گل» به دلیل انتشار تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و تخلف از بند دو ماده شش قانون مطبوعات و به علت اصرار بر تخلفات، به استناد تبصره ماده 12 آن قانون جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می‌شود ضمنا صاحب امتیاز این روزنامه با پذیرش تخلفات مذکور اعلام کرد تا همراه با عذرخواهی علنی، داوطلبانه به تعطیلی پنج روزه روزنامه «گل» اقدام کند.گفتنی است روزنامه گل از روز یکشنبه هفته آینده مجددا منتشر خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی