خرید بازی احمد منتظری مدعی پلمب دفتر پدرش شد

به گزارش خبر آنلاین رادیوفردا مدعی شد:احمد منتظری فرزند مرحوم آیت الله منتظری در گفت و گو با این رادیو خبر پلمپ دفتر پدرش را تایید کرده است.وی گفته است: در نخستین ساعت‌های صبح روز دوشنبه، این دفتر در شهر قم توسط دادستانی پلمب شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی