خرید بازی اطلاعات احمدی نژاد از تلفن اوباما به اردوغان

محمود احمدي‌نژاد به موضوع برخوردهاي اخير با بدحجابي اشاره كرد و گفت: ما اين‌گونه برخوردها را توهين مي‌دانيم كه زن و مردي در خيابان راه بروند و كسي بيايد بگويد نسبت شما چيست؟روش موجود در برخورد با بدحجابي درست نيستبه گزارش ايسنا، رييس‌جمهور كه يكشنبه شب به طور مستقيم بعد از خبر ساعت 21 با مردم ايران سخن مي‌گفت با اشاره به اين‌كه هيچ كسي حق ندارد در اين خصوص سوالي بپرسد، گفت: به اعتقاد بنده روش موجود روش درستي نيست، البته اين به اين معنا نيست كه ما نابساماني‌هاي اجتماعي را نمي‌بينيم و يا نبايد اصلاح كنيم. دولت اين‌گونه رفتارها را قبول ندارد و تا آنجايي كه بتواند برخورد و كنترل خواهد كرد.عده‌اي هر چند ماه مي‌خواهند جنجال به پا كننداحمدي‌نژاد با بيان اين‌كه برخي‌ها در كشور به محض آمدن اسم زن ناراحت مي‌شوند، گفت: آنها بايد خود را اصلاح كنند وقتي نابساماني‌هاي اخلاقي پيش مي‌آيد همه مقصرند و مردها بيشتر از همه.رييس‌جمهور اضافه كرد: باور ما اين است كه هر كجا زن به صورت گسترده وارد شد اجتماع آنان بسيار سالم‌تر، صحيح‌تر و اخلاقي‌تر است. عده‌اي در هر دوره‌اي هر چند ماه مي‌خواهند جنجالي در كشور برپا و برخورد كنند كه بنده در همين جا به صراحت اعلام مي‌كنم كه ما مطلقاً و از بنياد با اين موضوع مخالفيم.احمدي‌نژاد تأكيد كرد: البته اين بدان معنا نيست كه ما از عده‌اي بطور سازمان يافته بخواهد مشكلات اخلاقي را در جامعه گسترش دهند، چشم‌پوشي كنيم بلكه بايد با كار اطلاعاتي و شناسايي و قانوني آنها را بازخواست و مجازات كنيم.هيچ كسي نبايد بدون حكم قاضي كسي را مجازات كندرييس‌جمهور با بيان اين‌كه قبل از امر به معروف بايد پديده‌اي در جامعه تبديل به معروف شود، اظهار كرد: هيچ كسي نبايد بدون حكم قاضي كسي را مجازات كند مگر جاهايي كه بر طبق قانون باشد مثلاً در جرايم راهنمايي و رانندگي و نپرداختن قبض برق، اما اين‌كه بر مسايل اجتماعي مأموري خودش تشخيص دهد و خودش مجازات كند صحيح نيست.اميدوارم در اين موضوع(برخورد با بدحجابي) نيازي به تذكر بنده نباشدوي تأكيد كرد: بنده اميدوارم در اين زمينه نيازي به تذكر جدي بنده نباشد. اگر مشكلاتي در جامعه بوجود مي‌آيد بايد ريشه‌يابي و با روش عالمانه و انساني حل شود محال است فردي شخصيت كسي را تخريب كند تا او حرفش را بپذيرد.احمدي‌نژاد ادامه داد: بايد با ادبيات امروز با نسل خود حرف بزنيم و مفاهيم كتب را با بيان امروز منتقل كنيم.وي در ادامه اين گفت‌وگوي زنده تلويزيوني به موضوع زنان و جوانان در جامعه و نقش آنها اشاره كرد و گفت: جمعيت بانوان و جوانان ما بيش از پنجاه درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند از منظر انساني زن و مرد با هم تفاوتي ندارند، ما به دنبال اين هستيم كه كرامت انساني فراهم و توانمندي انسان آن طور كه شايسته است شناخته شود.براي برداشتن موانع از برابر بانوان كارهاي خوبي انجام شده استرييس‌جمهور احياي هويت، خودباوري، توانمندي‌ها و احساس توانستند را از بخش‌هاي مهم كار فرهنگي دولت خواند و گفت: امروز خوشبختانه در اين زمينه‌ها كارهاي خوبي صورت گرفته است در شرايط كنوني بحث خاصي در مورد بانوان وجود دارد و آن تقويت روحيه خودباوري و برداشتن موانع از برابر بانوان است كه البته در آن بخش كارهاي فراواني صورت گرفته است كه يكي از آنان حضور بانوان در دولت است.احمدي‌نژاد با اشاره به مقاومت‌هاي فراواني كه نسبت به حضور بانوان در دولت وجود داشت، گفت: امروز دو معاونت تخصصي دولت در دست خانم‌هاست. اولي معاون علمي و فناوري رياست جمهوري است كه مي‌بايست براساس سياست‌هاي مشخص كل جريان‌هاي علمي و فناوري را هدايت كند و دومين معاونت، معاونت حقوقي رياست جمهوري است كه حوزه پيچيده‌ترين كارهاي تخصصي است كه رياستش بر عهده يك خانم متخصص دانشگاهي قرار دارد كه كارها واقعاً به خوبي انجام مي‌شود.رييس‌جمهور گفت: در اين معاونت كارهاي بسيار گسترده‌اي از جمله بررسي روابط مجلس و شوراي نگهبان بحث‌هاي دقيق حقوقي، تفسير قانون اساسي و عادي و اختلافات، تناقضات و مشابهات صورت مي‌گيرد، كه همگي از كارهاي سخت و مهم است.احمدي‌نژاد ادامه داد: در بخش مشاور رييس‌جمهور در امور زنان هم كارها با دقت پيش مي‌رود.رييس‌جمهور گفت: هنگامي كه اين اتفاق افتاد راه باز شد تا زنان در عرصه‌هاي تخصصي كشور حضوري گسترده داشته باشند به طوري كه امروز در مراكز درجه يك پژوهشي زنان متخصصي حضور دارند و مشغول به كار هستند.وي همچنين در خصوص بكارگيري بانوان در سمت وزارت گفت: بنده در اين زمينه محدوديتي نداشتم و سه نفر را معرفي كردم اما تشخيص مجلس اين بود كه به يك نفر رأي دهد.زن و مرد مقابل هم قرار ندارنداحمدي‌نژاد با بيان اين‌كه زن و مرد مكمل يكديگر هستند و مقابل هم قرار ندارند، گفت: انديشه مادي در غرب موجب شد چنين تفكر و وهمي بوجود بيايد و زن‌ها به بردگي كشيده شود آنها شخصيت زن را خرد كردند و چيزي براي زن باقي نگذاشتند.رييس‌جمهور با اشاره به گزارش برخي كشورهاي اروپايي در خصوص خشونت بر عليه زنان اشاره كرد و گفت: گزارشي مستند در اروپا نشان مي‌دهد كه بيش از 70 درصد از زناني كه در خانواده هستند آزار مي‌بينند كتك مي‌خورند و به آنها ظلم مي‌شوند اما بخاطر اين‌كه خانواده حفظ شود، شكايت نمي‌كنند.زن ستون جامعه استاحمدي‌نژاد ادامه داد: ما فكر مي‌كنيم كه زن نقش اصلي را در جامعه دارد و ستون جامعه است البته اين به معناي بي‌احترامي و بي‌اعتنايي به مرد نيست پايه اصلي سعادت جامعه خانواده است و اگر خانواده نباشد جامعه معنا ندارد. چرا كه در جايي كه خانواده به هم ريخته باشد خشونت، نابساماني، بزهكاري و دروغ‌گويي به‌وجود خواهد آمد.رييس‌جمهور تصريح كرد: جامعه انساني براساس محبت شكل مي‌گيرد و مرد در جامعه مظهر جلال خداوندي است در عرصه‌هاي سخت در قدرت‌نمايي بايد مردها وارد شوند كه اين لازمه جامعه است.احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه محور اصلي و حلقه اتصال محبت است و خداوند كانون محبت را در زنان قرار داده است، گفت: اگر اين نقش‌آفريني از زن گرفته شود محبت از جامعه بيرون مي‌رود و جامعه گسيخته خواهد شد.دولت براي تحكيم بنيان خانواده برنامه‌هاي گسترده‌اي داردرييس‌جمهور با بيان اين‌كه در اين راستا دولت كارهاي خوبي انجام داده است و براي تحكيم بنيان خانواده برنامه‌هاي گسترده‌اي دارد، گفت: براي اولين بار در اين دولت سازماندهي گسترده‌اي در زمينه بحث مسكن، ازدواج آسان، پشتيباني از ازدواج و مشاغل زنان صورت گرفته است، اخيراً در دولت موضوعي تصويب شد كه زناني كه كارمند هستند كارشان را در منزل انجام دهند.احمدي‌نژاد گفت: اينكه بانوان ما ده ساعت در اداره با پوشش خاص حضور يابند خيلي سخت است، خانم‌ها مي‌توانند در خانه باشند و كارشان را انجام دهند دو روز هم به اداره بروند و حقوقشان را نيز بطور كامل دريافت كنند.رييس‌جمهور گفت: ما براي مادراني كه كارمند هستند و فرزند به دنيا مي‌آورند تخفيف‌هايي را در نظر گرفته و ساعت كارشان را كاهش داديم امروز ساعت كار پرستاران كه اكثر آن‌ها خانم هستند كاهش پيدا كرده، البته معناي اين امر اين نيست كه هيچ مشكلي در جامعه زنان وجود ندارد. اما بايد گفت وضع ما از ديگران بهتر است، زيرا زنان ما بهتر هستند.همه دستگاه‌ها براي پركردن خلاء فرهنگي در جامعه تلاش كنندرييس‌جمهور در ادامه با تأكيد بر اين‌كه همه دستگاه‌ها بايد تلاش كنند تا اين خلاء فرهنگي پر شود، گفت: امروز احساس هويت و خودباوري در ميان جوانان ما وجود دارد و مانند گذشته نيست كه مقاله مي‌نوشتند و از بي‌هويت شدن جوانان مي‌گفتند. امروز مسووليت پر كردن اين خلاء تنها بر عهده دولت نيست. بلكه حوزه‌هاي علميه و صدا و سيما و نهادهاي فرهنگي ديگري كه تحت كنترل دولت نيستند نيز در اين زمينه بايد وظيفه خود را به خوبي انجام دهند.احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه همه جهت گيري‌ها بايد در يك سو باشد، گفت: اين درست نيست كه هر ارگان در جهت خواست خود كار كند در موضوع فرهنگي بايد همه در يك مسير حركت كنند تا بتوان به نتيجه رسيد.رييس‌جمهور با اشاره به اقدامات شوراي عالي فرهنگي در زمينه امور فرهنگي و مسايل اجتماعي گفت: اين شورا در زمينه مسايل فرهنگي تلاش‌هاي بسياري كرده است، اما متأسفانه در اين زمينه تعدي وجود دارد كه هر نهادي احساس استقلال و استغناء مي‌كند.احمدي‌نژاد گفت: همانطور كه اين ملت همه ارزش‌ها را در طول تاريخ حفظ كرده است فرهنگ نيز بايد حفظ شود. والدين بايد براي فرهنگ فرزندانشان احساس مسووليت كنند اگر خانواده احساس مسووليت نكنند دولت و ديگران نمي‌توانند در محيط اجتماعي آن را مديريت كنند.رييس‌جمهور با اشاره به رويكرد دولت دهم به مقوله فرهنگ گفت: نقش دولت نشان دادن جهت و باز كردن راه است، توليد فرهنگي را بايد اهالي فرهنگ انجام دهند يعني هنرمندان، نويسندگان و شاعران ما بايد اين كار را انجام دهند. اين‌كه دولت اعلام كرده است، رويكرد فعاليت‌هايش فرهنگي است براي اين است كه اگر فرهنگ را از انسان بگيرند، بي‌معني مي‌شود. چرا كه ارتباطات انسان را فرهنگ تعريف و تنظيم مي‌كند. روح و انديشه ما در فرهنگ غوطه‌ور است و بدون فرهنگ روح انسان ‌مي‌ميرد، همانطور كه جسم انسان بدون هوا مي‌ميرد.همبستگي ملي ما حافظ، رشددهنده و عامل بقاي فرهنگ ماستاحمدي‌نژاد گفت: اگر جوان‌هاي ما همه تكنولوژي را داشته باشند اما هويت انساني خود را به همراه نداشته باشند ضررش بيشتر از همبستگي ملي است، چرا كه همبستگي ملي ما هم‌حافظ و هم رشددهنده و هم عامل بقاي فرهنگ ماست.مي‌توانيم فرهنگ را به دنيا هديه كنيمرييس‌جمهور با تأكيد بر اين‌كه دست برتر ما بر دنيا بحث فرهنگي است، گفت: اگر در اقتصاد با دنيا رقابت کنيم ممکن است ظرف 15 سال ديگر جاي يكي از اين ابرقدرت‌ها باشيم حتي در سياست آن هم به معناي خاص خود، اما در فرهنگ بديلي ندارند و نمي‌توانند در مقابل آن بايستند، ما مي‌توانيم فرهنگ را به دنيا هديه كنيم. چرا كه مبناي محاسبات دنيا بعد فرهنگ ايران است که بايد آن را پاس بداريم.22 خرداد تماميت اراده متحد عظيم ملت ايران را نشان داداحمدي‌نژاد همچنين ضمن تبريك 22 خرداد گفت: قطعاً در 22 خرداد سال گذشته فارغ از اين‌که چه کسي انتخاب شد و مردم به چه کسي راي دادند، نشانگر حضور گسترده ملت ايران در صحنه بود. بنده يقين دارم كه اگر با كساني غير از فرد منتخب راي دادند صحبت کنيم، خواسته آن‌ها همان خواسته‌هايي است كه انتخابگران به فرد منتخب رأي دادند.رييس‌جمهور گفت: همه ملت ايران تعالي ملت، عدالت، كمال و محبت را مي‌خواهند.وي ضمن غرورآفرين خواندن حماسه عظيم ملت ايران در 22 خرداد 1388 گفت: اتفاقي كه در 22 خرداد رخ داد تماميت اراده متحد عظيم ملت ايران را نشان داد، در اين روز 40 ميليون ايراني در آزادترين و دمكراسي‌ترين انتخابات رياست جمهوري شركت كردند.اراده ملت در 22 خرداد باعث تحولات بزرگ در جهان شدبه گزارش ايسنا، احمدي‌نژاد اظهار كرد: در 22 خرداد كه هيچ محدوديت، سقف و مانعي در برابر گفته‌ها و فعاليت‌هاي انتخاباتي وجود نداشت، بيش از 85 درصد مردم در انتخابات حضور پيدا كردند، صحنه‌اي كه در آن همه به دنبال برقراري نظم و كرامت انساني بودند روزي كه همه ملت ايران درخواست آزادي داشتند، ما در 22 خرداد اراده ملي ملت ايران را شاهد بوديم كه همين امر باعث آغاز جهاني شدن ملت ايران و ايجاد تحولات بزرگ در جهان شد.رييس‌جمهور ادامه داد: كساني كه در برابر ملت ايران قرار گرفته بودند همان كساني بودند كه صاحبان و مالكان نظم ظالمانه امروز در دنيا هستند، كساني كه در امور داخلي ساير كشورها دخالت مي‌كردند كه نمونه بارز آن آمريكاست. آمريكايي كه با رييس‌جمهور جديدش آن هم با شعار تغيير نتوانست خود را كنترل كند و با دستان خود پرده از طراحي‌هاي پشت پرده خود برداشت.22خرداد 40 ميليون ايراني سيطره آمريكا را نشانه گرفتاحمدي‌نژاد تصريح كرد: در 22 خرداد 40 ميليون ايراني سيطره آن‌ها را نشانه گرفت و جهاني شدن خود را فرياد زد.رييس‌جمهور با بيان اين‌كه طي يكسال اخير جايگاه ايران صد پله ارتقاء پيدا كرده است، گفت: امروز شاهد آنيم كه در كنار پيشرفت ملت ايران بدخواهان نظام جمهوري اسلامي بسرعت در حال عقب‌نشيني و افول هستند، كساني كه به دنبال دفاع از كار غيرانساني بودند.وي ادامه داد: امروز جمهوري اسلامي ايران به قدرتي تبديل شده كه بدون اراده و معاضدت ملت ايران آن كساني نمي‌تواند كار مهمي در جهان انجام دهد كه نمونه بارز آن نشست ان‌پي‌تي بود آن هم در مقر سازمان ملل.با حضور ايران در نشست ان‌پي‌تي معادله آمريكا و همدستانش بهم ريخترييس‌جمهور افزود: با حضور نماينده ملت ايران در سازمان ملل معادله‌ها در زمينه ان‌پي‌تي تغيير كرد، چراكه آمريكا و متحدانش يك سال تلاش كردند كه طرحي را در اين نشست ارائه دهند تا كشورهاي مستقل را از انرژي هسته‌اي محروم كنند، البته بايد بگويم انرژي هسته‌اي يك بهانه بود، آن‌ها بدنبال آن بودند كه بمب‌هاي هسته‌اي خود را تثبيت كنند و كسي معترض آنها نشود، ولي با حضور ايران اين معادله نه تنها در هم ريخت بلكه 180 درجه تغيير جهت داد. با حضور ايران در اين نشست معادله آمريكا و همدستانش بهم ريخت و شرايط به نفع ملت‌ها تغيير كرد، اتفاقي كه شايد بسياري فكر مي‌كردند امكان‌پذير نيست.امروز تورم در كشور براي اولين بار به زير ده آمدوي در ادامه سخنان خود به پيشرفت در عرصه‌هاي داخلي و روند سازندگي در كشور اشاره كرد و گفت: امروز جمهوري اسلامي ايران بسرعت در حال پيشرفت است و دولت در اين زمينه اشراف كامل بر مسايل داخلي و اقتصادي دارد. به طوري كه امروز تورم در كشور براي اولين بار به زير ده آمد كه اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند.احمدي‌نژاد با اشاره به طرح‌هاي بزرگ عمراني در كشور گفت: امروز طرح‌هاي بسيار بزرگي آماده اجراست كه مقدمات اجرايي شدن آنها فراهم شده است.رييس‌جمهور ادامه داد: همبستگي كه امروز در بين ملت ايران وجود دارد در تاريخ بي‌نظير است، چراكه ايرانيان امروز به هويت ايراني خود افتخار مي‌كنند.احمدي‌نژاد افزود: امروز نام ايران در جهان مي‌درخشد ايراني كه در واقع هويت عدالت، ايمان، پاكي، انديشه پاك و دل‌هاي پاك است و از سوي ديگر هويت آرماني بشريت است در نقطه اوج قرار دارد، اينها حاصل اراده‌اي است كه در 22 خرداد 88 متجلي شد. اراده چهل ميليوني كه تصميم گرفت و رقم زد. اما تمامي اينها معنايش اين نيست كه مشكلات و موانع وجود ندارد.رييس‌جمهور تاكيد كرد: شرايط جهان به گونه‌اي است كه جمهوري اسلامي ايران بسرعت در حال پيشرفت و دشمنانش بسرعت در حال اضمحلال و عقب‌نشيني هستند.شوراي امنيت ابزاري در دست نظام سلطه استرييس شوراي عالي امنيت ملي در ادامه به منشور سازمان ملل متحد و وظايف شوراي امنيت در قبال تمامي كشورهاي جهان اشاره كرد و گفت: متاسفانه امروز اين شورا به وظيفه مشخصي كه برايش تعيين شده عمل نمي‌كند كه به نمونه بارز آن مي‌توان به حمله رژيم صهيونيستي به كاروان آزادي و صدور قطعنامه جديد بر عليه ملت ايران اشاره كرد.رييس‌جمهور افزود: زماني كه شوراي امنيت تاسيس شد ظاهرا اين‌گونه بود كه اين شورا امنيت را برقرار كند اما كساني كه بطور عميق به مسايل نگاه مي‌كردند فهميدند كه شوراي امنيت ابزاري در دست نظام سلطه نوين است، استعمارگراني كه با چهره‌ و ساز و كارهاي جديد تلاش كردند تا از اين سازمان به نفع خود استفاده كنند.احمدي‌نژاد تصريح كرد: شوراي امنيت طبق قوانين خود بايد مشكلات جهان را حل و فصل كند، ولي متاسفانه تا به امروز برخلاف اين قانون عمل كرده است كه نمونه بارز آن را در فلسطين و عراق مي‌بينيم.رييس‌جمهور گفت: چطور مي‌شود كه آمريكا به عراق حمله مي‌كند و پس از حمله از شوراي امنيت مجوز مي‌گيرد.وي در ادامه به قطعنامه چهارم شوراي امنيت بر عليه ملت ايران اشاره كرد و گفت: شما امروز مي‌بينيد شوراي امنيت قطعنامه‌اي را برعليه ملت ايران صادر مي‌كند كه هيچ اتفاق جديدي رخ نداده است و از سوي ديگر مي‌بينيد كه اين شورا در برابر جنايات يك رژيم جعلي آن هم در آب‌هاي آزاد عكس العمل نشان نمي‌دهد ولي برعكس برعليه ملت ايران آن هم بدون هيچ دليلي قطعنامه صادر مي‌كند.وي با بيان اين‌كه دو اقدام اخير شوراي امنيت بسيار مبارك است، گفت: بنده از همين‌جا به ملت ايران بخاطر اتفاقات رخ داده تبريك عرض مي‌كنم، البته نه به خاطر كشته شدن مردم بلكه اين اقدام آنها باعث شد تا آنان به دست خود پنبه خود را بزنند.اقدامات اخير شوراي امنيت تير خلاص به اين شورا بودرييس‌جمهور گفت: اقدامات اخير شوراي امنيت تير خلاص به اين شورا بود كه اين امر پيروزي بزرگي را براي همه ملت‌ها بويژه ملت ايران رقم زد. اين اقدام شوراي امنيت باعث شد كه ابزار ظالمانه مستكبران در هم شكند و ديگر نزد جهانيان اعتباري نداشته باشد.قطعنامه‌اي كه با گدايي به دست‌ آيد ارزشي ندارداحمدي‌نژاد افزود: زماني نام شوراي امنيت برده مي‌شد كسي جرأت حرف زدن نداشت، اما در شرايط كنوني مي‌بينيم كه 5 عضو از اعضاي شوراي امنيت تنها به دنبال منافع خود هستند و از ده عضو ديگر سه عضو رأيشان منفي و از هفت عضو ديگر چهار عضو از جمله ژاپن در بلوك سرمايه‌داري قرار دارند كه آمريكا در آن كشورها پايگاه نظامي دارد كه همين امر باعث شد آنها فاقد رأي مستقل باشند و سه عضو ديگر اين شورا خود به من گفتند كه تحت فشار هستند.رييس‌جمهور با بيان اين‌كه رايي كه با گدايي به دست آيد كارآيي ندارد، اظهار كرد: آقاي اردوغان به من گفت كه اوباما يك ساعت و نيم در تماس تلفني با وي حرف مي‌زد و درخواست مي‌كرد كه به قطعنامه رأي ممتنع بدهد تا گرفتاري‌هايش در كنگره آمريكا حل شود.وي افزود: در همان تماس اوباما به اردوغان گفته بود كه خودت مي‌داني كه چيزي در آن قطعنامه نيست، به داد لبنان هم برس، لبنان هم اگر بخواهد رأي منفي بدهد دچار مشكل خواهد شد، شما پا درمياني كن كه رأي ممتنع بدهد.رييس‌جمهور ادامه داد: آنها با برزيل هم همين كار را كرده بودند.احمدي‌نژاد ادامه داد: قطعنامه‌اي كه بر اثر زور فشار و گدايي باشد هيچ ارزشي ندارد و همين امر باعث شد تا شوراي امنيت نيز ارزش خود را از دست بدهد.قطعنامه چهارم تير خلاص به شوراي امنيت و امپراطوري آمريكا بودرييس‌جمهور در ادامه صدور قطعنامه چهارم را تير خلاص ديگري به رييس‌جمهور آمريكا دانست و گفت: رييس‌جمهوري كه با شعار تغيير آمد نتوانست از فرصت بوجود آمده استفاده كند. ما مي‌دانستيم كه شعار تغيير تنها يك شعار فريبكارانه است ما قصدمان اين بود كه به رييس‌جمهور جديد آمريكا فرصت دهيم تا بتواند از آن به نفع خود استفاده كند، ولي در همين فرصت آنها بي‌صداقت خود را آشكار كردند.وي با بيان اين‌كه اين بي‌صداقتي‌ها آشكار شد، گفت: آمريكايي‌ها خواستند با چهره‌اي رنگين پوست عاطفه‌ها را تحريك كنند و سياست‌هاي استعماري را زير شعار تغيير بپوشانند كه اين پروژه‌اي بسيار پيچيده بود، اما اين كاري بود كه در سه دوره رياست جمهوري گذشته اتفاق افتاده اما افشا نشده بود.احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: امروز در كمتر از دو سال اين فريبكاري‌ها برملا شده است اين اتفاق بزرگي براي جامعه بشري است، چراكه تير خلاص سوم به اساس امپراطوري آمريكا خورد. بنده فكر مي‌كنم امپراطوري آمريكا بزودي فرو خواهد ريخت.احمدي‌نژاد در ادامه تيرخلاص سوم را به اساس امپراطوري آمريكا در جهان عنوان كرد و گفت: امروز امپراطوري آمريكا در جهان كارش تمام شد آنها امروز مي‌دانند كه كارهايشان تأثيري بر ايران ندارد، آنان با امتيازدادن به ساير كشورها به دنبال چيزي هستند كه خودشان اعتقاد دارند تأثيري در اراده ملت ايران نخواهد داشت. اين يك پيروزي بزرگ براي ملت و مديريت آينده جهان است.مستكبران با دروغ‌سازي و مظلوميت‌نمايي رژيم اشغالگر را درست كردندوي درباره برخورد رژيم صهيونيستي با كشتي‌هاي حامل كاروان آزادي گفت: رژيم صهيونيستي براساس فريبي برپا شده و امروز هم فلسفه وجودي خود را از دست داده است، مستكبران با دروغ‌سازي و مظلوميت‌نمايي اين رژيم اشغالگر را درست كردند و با فضاسازي در دوراني كه ملت‌هاي منطقه در خواب عميق يا در ابتداي يك خواب عميق بودند اين رژيم اشغالگر را تأسيس كردند و در شصت سال هر كاري خواستند انجام دادند.رييس‌جمهور گفت: براساس اطلاعات به دست آمده رژيم صهيونيستي پيش از جنايات اخير خود به دنبال آن بود تا در ماه مبارك رمضان بار ديگر به غزه حمله كند. آنان بايد بدانند كه اگر حتي يك جنايت جديدي انجام دهند نجات پيدا نخواهند كرد.رييس شوراي عالي امنيت ملي افزود: امروز اين رژيم به پايان راه خود رسيده است و اين اتفاقي كه افتاد درواقع همه ترديدها را به يقين تبديل كرد موجي كه در دنيا بر ضدرژيم صهيونيستي راه افتاده است ديگر تنها در ايران نيست گرچه اين جمهوري اسلامي ايران پايه‌گذار و پيشتاز بوده و امروز نيز پيشتاز است.وي خاطرنشان كرد: امروز شرايط به گونه‌اي شده است كه 180 ملت حرف سي سال گذشته ملت ايران را مي‌زند. اين رژيم امروز فلسفه وجودي خود را از دست داده است. زماني رژيم صهيونيستي تأسيس شد تا سلطه‌طلبان بتوانند با استفاده از اين رژيم بر منطقه مسلط باشند، اما امروز براي حفظ رژيم صهيونيستي مجبورند لشكركشي كنند.رييس‌جمهور افزود: چهار سال گذشته بنده در خصوص هولوكاست موضوعي را مطرح كردم كه در آن دوران كسي جرأت نمي‌كرد در اين خصوص حرفي بزند اما امروز در اروپا و در بسياري از كشورها شاهد برپايي تظاهرات در اين خصوص هستيم و از سوي ديگر شاهد انتشار كتاب‌هاي مختلف در زمينه هولوكاست هستيم بطوري كه برخي ميهمانان دهه فجر اعلام كردند كه در اين خصوص كتاب نوشتند، اما اجازه چاپ به آنها داده نشده است و از طريق ديگر اقدام به چاپ كتب خود كرده‌اند.وي گفت: رژيم صهيونيستي و همدستانش امروز در سراشيبي و اضمحلال قرار دارند، بطوري كه هيچ چيز ديگر نمي‌تواند آنها را نجات دهد.رييس شوراي امنيت ملي تصريح كرد: امروز هيچ ملتي حاضر نيست با اين رژيم در همسايگي جغرافيايي قرار گيرد.امروز قدرت جديدي به نام جنبش عدالت‌خواهي در جهان ايجاد شده استاحمدي‌نژاد در ادامه با بيان اين‌كه در نشست ان‌پي‌تي اتفاقات خوبي افتاد و باعث شد جنبش عدالت‌خواهانه جهاني شكل گيرد، گفت: امروز قدرت جديدي به نام جنبش عدالتخواهي در جهان ايجاد شده است كه پايه آن عنصر فرهنگي و انساني است موضوعي كه غرب در محاسبات خود آن را نديد، امروز همه انسان‌ها خواهان عدالت هستند و زماني كه اراده انسان‌ها به حركت درمي‌آيد در اصل بزرگترين قدرت جهاني شكل مي‌گيرد.اگر  قدرت اول جهان باشيم از آن در جهت گسترش عدالت و انسانيت استفاده خواهيم كردوي افزود: امروز ما با آنان با قدرت نظامي و اقتصادي مواجه نيستيم قدرت نظامي ما فقط براي دفاع از خودمان است از سوي ديگر ما امروز قدرت اول اقتصادي جهان نيز نيستيم، اما در اين مسير حركت مي‌كنيم و اگر روزي قدرت اول جهان باشيم از آن در جهت گسترش عدالت و انسانيت استفاده خواهيم كرد.احمدي‌نژاد با اشاره به كنفرانس ان‌پي‌تي گفت: زماني كه ايران در اين كنفرانس صحبت كرد تقريبا همه ناظران و حتي نمايندگان آن پنج كشور آن را تأييد كردند به طوري كه يكي از نمايندگان اين پنج كشور گفت ما همه اين حرف‌ها را قبول داريم، ولي چون آمريكا بمب اتم دارد و ما نيز داريم نمي‌توانيم سخني به ميان آوريم اگر شما كاري كنيد كه بمب‌هاي آمريكا برچيده شود، ما هم داوطلبانه بمب‌هاي خود را جمع مي‌كنيم.رييس‌جمهور گفت: اين قدرت فرهنگي و انساني است كه منشأ آن آسماني و تجلي آن در اراده مردم است.بيانيه تهران نشان داد كه مي‌توان جلوي آمريكا ايستادرييس‌جمهور در ادامه با اشاره به بيانيه تهران گفت: برخي‌ها گمان مي‌كنند بيانيه تهران فقط موضوع هسته‌اي ايران بود در حالي كه موضوع هسته‌اي گوشه‌اي از آن بيانيه بود. بيانيه تهران در اصل دوره جديدي را آغاز كرد به عبارت ديگر اين بيانيه نشان داد كه مي‌توان جلوي آمريكا ايستاد و حرف انساني زد و از آنها نترسيد و پيروز شد كه در همين راستا بنده از رييس‌جمهور برزيل و تركيه تشكر مي‌كنم. چرا كه اين دو كشور كار بزرگي انجام دادند و دوره جديدي را در محاسبات جهاني آغاز كردند. امروز شرايط به گونه‌اي است كه چندين كشور براي پيوستن به اين جبهه اعلام آمادگي كردند كه همين امر باعث شده است كه دوره‌ جديدي آغاز شود. كه يك جبهه آن را در كنفرانس ان‌پي‌تي و جبهه ديگر از آن را در موضوع هسته‌اي ديديم و جلوه‌هاي ديگر را در آينده خواهيم ديد، اين موجي است كه در حال بالا آمدن است كه در مقابل موج آنان فروكش كرده و توانشان تخليه شده است.انديشه ولايت و انتظار بسرعت در حال جهاني شدن استاحمدي‌نژاد با بيان اين‌كه آرمان همه هستي حاكميت جهان عدالت، دوستي و كرامت است، گفت: ملت ايران از ابتدا پيوند خود را با انديشه ولايت و انتظار و عشق به امام زمان برقرار کرد و در اين مسير در حال حركت است.رييس‌جمهور با تأكيد بر اين‌كه اين آرمان به سرعت در حال جهاني شدن است و پايه‌گذار آن نيز ملت ايران است، گفت: يكي از علت‌هاي اصلي عصبانيت بدخواها دنيا جهاني شدن اين آرمان است كه در اين صورت بايد بساط خود را جمع كنند و بروند كه همين اتفاق نيز در حال رخ دادن است.احمدي‌نژاد در ابتداي سخنان خود ضمن تبريك حلول ماه مبارك رجب گفت: اين ماه، ماه بسيار بزرگي است؛ ماه خداست، ماه رحمت و برکات الهي است و اول ماه رجب همچنين ميلاد امام محمد باقر(ع) است كه اين روز بزرگ را به جامعه بشري و ملت ايران تبريك مي‌گويم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی