خرید بازی افزايش شاخصهاي مهم بورسهاي آسيايي

واحد مرکزی خبر: در اغاز معاملات امروز بازارهای مالی اسیا همه شاخصهای مهم افزایش داشتند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی شاخص نیکی بازار بورس توکیو با صد و پنجاه و یک ممیز پنج دهم واحد افزایش به نه هزار و هشتصد و پنجاه و شش ممیز هشت دهم واحد رسید.شاخص هنگ سنگ بازار بورس هنگ کنگ صد و پنجاه و هشت ممیز سه دهم واحد افزایش داشت و به رقم بیست هزار و سی ممیز هفت دهم واحد رسید.شاخص ای اس ایکس بورس سیدنی استرالیا هم با افزایش هفتاد ممیز یک دهم واحدی همراه بود و به چهار هزار و پانصد و پنج ممیز پنج دهم واحد رسید.شاخصهای مهم بازارهای مالی اروپا و امریکا هم افزایش داشت.شاخص فوتسی بورس لندن با سی و یک ممیز دو دهم واحد رشد به پنج هزار و صد و شصت و سه ممیز هفت واحد رسید.شاخص داوجونز بورس وال استریت امریکا با افزایش سی و هشت ممیز پنج دهم واحدی به ده هزار و دویست و یازده ممیز یک دهم واحد رسید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی