خرید بازی انتقاد کیهان از مستند ندا آقا سلطان

روزنامه کیهان در ستون تماسهای خوانندگان خود نوشت:در مورد پخش مستند سیاسی تقاطع از شبکه 3 سیما در خصوص قتل خانم ندا آقاسلطان نظرم این است که کار کارشناسی دقیقی روی این مستند انجام نگرفته بود در نتیجه بجای اینکه رفع ابهام از این پرونده بکند حتی شبهاتی در اذهان ایجاد کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی